První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Alfred Rosenberg – Světonázorové problémy našich dní

Následující text je shrnutím projevu Alfreda Rosenberga, pocházejícím ze zprávy (“1. Lehrgang der Gau- und Kreispropagandaleiter der NSDAP.,” Unser Wille und Weg, 9 (1939), str. 124-139.) o výcvikovém kurzu pro stranické propagandisty, který se uskutečnil ve dnech 24-26. dubna 1939.

Vrcholem dne byl projev Zvláštního Führerova zástupce dozoru nad celou duchovní a světonázorovou osvětou v NSDAP, stranického soukmenovce Reichsleitera Alfreda Rosenberga na téma:

Světonázorové problémy našich dní
Stranický soukmenovec Rosenberg započal svůj projev s pojednáním o poslání osvěty a propagandy. Osvěta je zodpovědná za formování vůle a myšlenky, a to nezávisle na vnějších okolnostech. Úkolem propagandy je mobilizovat síly, vyrovnávat se s problémy současnostmi a prohlubování myšlenky.

Při probírání světonázoru, stranický soukmenovec Rosenberg poznamenal, že předválečné generace zřejmě světonázory měly. Postrádaly však vytyčující zkušenost takového druhu, jakou byla světová válka pro národně socialistický světonázor. Národně socialistický světonázor započal světový zápas, který dnes tolik lidí pociťuje. Musíme rozlišovat mezi otázkami, jež se týkají pouze německého národa a těmi, zahrnujícími zbytek světa. Netoužíme transplantovat části našeho světonázoru do jiných národů. Nepřejeme si národně socialistickou federaci národů, jež by vyžadovala jakýsi druh církevního koncilu, jenž by rozhodoval co je skutečným národním socialismem. Na druhou stranu, otázky týkající se Židů, svobodných zednářů a demokracie jsou témata, která se týkají i ostatních národů.

Propaganda, kterou zbytek světa směřuje proti Německu je důsledkem smýšlení světových vůdců. Ti jsou za svou pozici vděční demokratickému systému, a pokud ten zmizí, tak oni zmizí s ním. Bojují proti nám, protože se bojí, že by byli poraženi a nuceni odstoupit ze svých pozic. Stranický soukmenovec Rosenberg pak podal historický přehled o pohybu centra Evropy. Po 400 let toto centrum pro zbytek světa představovaly západní národy Evropy. Dnes, stejně jako tomu bylo před 1000 lety v časech velkých německých císařů, je Německo opět vůdcem Evropy. Síla, rozpínající se kdysi od Baltského moře k Sicílii byla obnovena národně socialistickým Německem a fašistickou Itálií.

Německo znovu brání Evropu proti útoku z východu. To našemu zápasu dává německou důležitost a evropské poslání. Někteří si snad mohou myslet, že vezmeme-li v úvahu posledních 400 let německé historie, tak Německo není národ s žádnou politickou důležitostí, ale spíše národem filosofů, vynálezců atd. Musíme si však uvědomit, že německá historie sahá hlouběji než pouhých 400 let do minulosti. Stranický soukmenovec Rosenberg zdůraznil nutnost ozřejmění této skutečnosti v osvětě a propagandě německého národa.

Je to nutností, protože Němci jsou schopni vykonat velké věci a poskytnout celou svou energii zápasu pouze tehdy, když rozumějí vnitřnímu smyslu tohoto zápasu a svým činům.

Mussolini kdysi řekl, že bez Říma by křesťanství zůstalo syrskou sektou. Bez německé síly by křesťanství zůstalo omezeno pouze na Středozemní moře.

Dnes víme, že starý svět umírá a že zápas, který vedeme je zápasem za nový svět. V minulosti německý národ vedl světonázorový zápas s velkou intenzitou. Stejně tak ho vede i dnes. Jsme svědky toho, že co jsme již vykonali, se začíná dít i jinde.

Při probírání našeho světonázoru, stranický soukmenovec Rosenberg poznamenal, že to není pouhopouhá teorie, ale spíše, že v našem čtrnáctiletém zápase o moc ukázal svou sílu a charakter. Náš zápas dnes je jeho pokračováním. Naše víra nám dodává sílu pro další bitvy. Tato víra se musí stát vůlí a žijící vírou celého německého národa. Je úkolem hnutí, aby se tak stalo.

Národně socialistický světonázor je přístup, přístup, který musí zahraničí nastavovat odvážnou tvář, ale doma musí být prodchnut kamarádstvím. Mají-li lidé i nadále věřit v národně socialistické hnutí, musí hnutí zachovat a střežit toto kamarádství a předat ho budoucím generacím. Náš zápas je jedinečný. Budoucí generace budou takového zápasu ušetřeny. Proto musí být tento zápas nahrazen pevným přístupem, který může být přezkoušen pouze v každodenním životě. Naším úkolem je v našem národu znovu probudit staré hodnoty odvahy a hrdosti, a udělat vše, co považujeme za nezbytné.

V závěru, stranický soukmenovec Rosenberg poznamenal, že světová historie dneška musí být přepsána, a kdo ji přepíše, budeme my. Bylo by chybou přenechat tento úkol učitelům a profesorům, kteří sepsali předešlou historii, protože ti vyrostli a byli vzděláni ve starém světě. 2000 let stará éra křesťanství umírá a namísto ní se pod vládou Adolfa Hitlera rodí nový národně socialistický svět. A mládež v tomto novém světě vyrůstá. Naším úkolem je sloužit těmto ideálům a vést náš zápas. Teprve poté budeme moci do budoucnosti nahlížet s jistotou.


|Autor: Midilird|Zdroj: radicalrevival.wordpress.com|26.11.2013|