První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Masakr v Katyňském lese

V září 1939 bylo Polsko napadeno ze západu Německem a z východu Sovětským svazem. Němci mimojiné chtěli zpět své území na západě Polska s městem Danzig, které jim bylo vzato po první sv. válce, a po polské kapitulaci si Němci a Sovětský svaz rozdělil Polsko zhruba po řeku Bug.


Anglie a Francie na silný židovský nátlak vyhlásily válku Německu pod záminkou německé invaze do Polska. Nevypověděly však válku Sovětskému svazu, které napadlo Polsko bez jakékoliv příčiny. V USA a v Západní Evropě žido - bolševická mafie držela pevnou rukou média a antiněmecká propaganda štvala proti Němců, kteří vzali Polákům území, které jim však (většina) historicky patřilo. Ani slovo však nepsala o tom, jak Sovětský svaz napadl Polsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Finsko, Írán... atd. Nutno také zmínit, že následně Anglie vyhlásila válku Finsku a Rumunsku. Příčiny vzniku druhé světové války a její aspekty však nejsou tématem daného článku, proto byly zmíněny jen velice okrajově vzhledem k nutnosti nastínění tehdejší geopolitické situace.

Jaký byl důvod pro antiněmeckou a naopak prosovětskou propagandu? Komunističní a bolševičtí komisaři v sovětské vládě byli výlučně exkluzivní židé (nyní evropští komisaři), kteří vraždili křesťany v Rusku po milionech. Na druhé straně Němci si tou dobou vyčistili vládu od žido - bolševické korupce a podvodů. Židé byli vyhnáni z médií, škol, ekonomického a kulturního života a hlavně banky přešly pod kontrolu Němců, kteří si tak mohli půjčit peníze z bank "BEZ ÚROKŮ - lichvy". Dvě třetiny Židů opustily Německo z nenávistí a touho ho zničit, neboť už se nemohli jako paraziti přiživovat a ekonomicky ničit Německo, německý národ a německou kulturu.

Adolf Hitler doufal, že se vyhne válce s Anglií a Francií. Věřil, že po rychlém vítězství v západní části Polska se dohodne na míru s Angličany i Francouzi. Byl odhodlán zastavit komunismus, nejen proto, že ho nenáviděl po ideologické stránce, ale přísahal bojovat proti komunismu, protože komunisté zradili Německo na konci první světové války. Hitler viděl Sovětský svaz jako nebezpečí pro celou Evropu a právě proto nebylo pro Německo snadné uzavřít pakt se Sověty pak o neútočení v roce 1939.

Na jaře v roce 1941 masivní přesun vojáků a zbraní na území Sovětského svazu přesvědčil Němce a Adolfa Hitlera, že není možné čekat, než Sovětský svaz napadne Německo a celu Evropu, a tak v červnu německá armáda vstoupila do Sovětského svazu jako první. Rozdrtila Rudou armádu na hranicích východního Polska, přešla Ukrajinou až do Ruska.

Po roce a půl, v únoru 1943, německá vojska blízko Smolenska v západní části Ruska začala vyšetřovat hlášení místních obyvatel, že velký počet vězňů byl zabit v lese sovětskou tajnou policií NKVD. Ruští civilisté zavedli Němce do lesa Katyň - 10 km západně od Smolenska. Před rokem 1917 tento les byl v soukromých rukou, ale po tzv. kolektivizaci ho dostala do pravomoci NKVD.

Když Němci začali kopat, našli něco strašného. Mrtvá těla, která nacházeli měla díru po kulce v zadní části hlavy. Po měsíci kopání našli více než 4000 mrtvol a to ještě nebylo všechno. Neměli odvahu dále kopat, tak zavolali Červený kříž z neutrálních států, ať prozkoumá jejich objev. Do Katyně také dovezli skupinu zajatců z Anglie, Francie a Ameriky. Dali Červenému kříži naprostou volnost vyhrabat všechna těla s tím, že jim poté poskytou zprávu o prozkoumání všech mrtvých a okolností kolem toho.

Dostali odpověď, že mrtví byli polští důstojníci a vojáci spolu s civilisty z kultury, obchodu, intelektuálové, vědci, spisovatelé, básníci atd. Ti pocházeli z území okupovaných sovětskými žido - bolševiky. NKVD odvlekla z Polska do koncentračních táborů přibližně 15 000 Poláků. Ve východní části Polska byly tři koncentrační tábory, Starobělská, Kozelský a Ostashkov. Všechna ta těla nalezená v Katyni byli polští lídři z tábora Starobělská. Pozavírat a pozabíjet lídry států a inteligenci, to je STANDARD pro komunistický režim. Totéž udělala NKVD v Rusku, na Ukrajině a mnoha dalších tzv. svazových republikách. Toto byla vždy marxisticko - bolševicko - židovská praktika.

Poláci měli těžký diplomatický problém, protože podporovali Anglii a Francii ve válce proti Německu. Počítali s tím, že pokud dostanou západní část zpět a východní část ne, tak Rusové jsou alespoň Slované. Myšlenka byla setřást Němce a až pak se starat o Rusy. Tato polská strategie Stalinovi a jeho žido - bolševikům vyhovovala. Když se Poláci v exilu ptali na své vůdčí osobnosti ve vězení na konci roku 1939 a začátkem r. 1940, Stalin jim odpověděl, že budou brzy propuštěni. Hned nato dal rozkaz k jejich likvidaci. Ti, co byli v táboře Starobělská, všichni padli pod NKVD. Po válce s některými vrahy z NKVD byly dělány pohovory o tom, jak vraždili v Katyni.

Takto to popisuje židovský vrah z Izraele. Poláci se spoutanýma rukama za zády byli dovlečeni do lesa Katyň, kde byly vykopány masové hroby a na okraji jámy byli střeleni do zátylku. Někteří měli přehozené kabáty přes hlavu, aby neviděli, co se děje. Když se někteří postavili, byli pobodáni bajonetem. Kolem 4400 důstojníků a vojáků bylo zavražděno, pak na ně navalena hlína, stromy a větve. Nikdo ostatní z těch 15000 lidí odvlečených ze sovětských koncentračních táborů v Polsku nepřežil duben 1940.

Červený kříž a vězni, kteří odhalovali masové hroby, dobře věděli, kdo byli ti mrtví a kdo vraždil. To vše bylo jasné z dokumentů mrtvých a další osobních věcí, které dokazovaly, že polští lídři byli zabiti v dubnu 1940 a v té době byla Katyň pod žido - bolševickou kontrolou Sovětů. Angličané a Američané byli o této události informováni, neboť dostali hlášení, co se v Polsku stalo.

Nařídili ale svým lidem mlčet, neboť Sověti a Stalin byli jejich spojenci. Žido - bolševické média tak začala svou propagandu, že to všechno udělali Němci. New York Times skuhral žido - bolševickým hlasem "ubozí Poláci! Bestiální Němci! Válka musí pokračovat a Němci zato musí zaplatit!" Rooswelt(Rosenfelt - Žid) i Churchil (Jacobson - Žid), dobře věděli pravdu, ale hloupý národ nevěděl nic, jen to, co jim sdělila média.

Tato obrovská lež se vlekla po válce ještě dlouho, protože se to dobře hodilo holocaustovému průmyslu. Po čase však vyšla pravda najevo, neboť Němci měli filmy, fotografie a dokumenty z vykopávání hrobů a už to nešlo dále zakrývat. V roce 1962 J. K. Zawodny z Univerzity Northe Dame publikoval knihu "The Katyn forest Massacre " (Masakr v Katyňském lese).

Hned po válce se Poláci dozvěděli, kdo stál za katyňským masakrem, že to byli sovětští židé a ne Němci. Poláci dobře věděli, kdo stál za komunismem - mezinárodní Žid, a proto po válce v Polsku vypukly protižidovské nálady.

Dodnes 99 % lidí nezná pravdu, nakolik je naše historie překroucená mezinárodním židem, počínaje křesťanstvím, válkami a revolucemi konče.

My však dnes dobře víme, kdo stál za komunismem v Rusku a kdo tam vraždil, kdo spálil nejméně 33 tisíc kostelů a povraždil 200 tisíc kněží a 80 milionů bílých lidí. Stejně tak víme, že polští komunisté spolu s NKVD zmasakrovali 57 tisíc mužů, žen a dětí ve výchdním Prusku stejným způsobem jako v Katyňském lese, jen aby vyprovokovali válku s Německem!|Autor: L.M.Dzurja|Zdroj: svobodnyodpor.info|4.1.2014|