První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Vyjádření "Pravého sektoru" ke společnému prohlášení maďarské strany Jobbik a polského Hnutí Narodowe

Mnoho evropských nacionalistů podpořilo zapojení ukrajinských nacionalistů do revolučních procesů, které se odehrávají na Ukrajině. Mnoho nacionalistů v Polsku a Rumunsku, Itálii a Řecku, Španělsku, Švédsku.... s radostí přijali naše prohlášení a chápou, že nebojujeme za sblížení se s EU, ale za osvobození od demokraticko- liberálního, zločinného a oligarchického režimu Janukovyče. Možná, že někteří z evropských nacionalistů v ohních kyjevských ulic zahlédli plamen budoucího konzervativně - nacionalistického vítězství v celé Evropě. V této souvislosti je společné prohlášení maďarské strany "Jobbik" a polského "Hnutí Narodowe" velmi překvapivé a zarmucující.


V prohlášení, tyto dvě politické síly, naléhájí na své vlastní vlády, aby vzhledem k současným revolučním procesům spolupracovaly na "ochraně" zájmů polské a maďarské národnostní menšiny žijící na Ukrajině. Polské a maďarské populisty znepokojuje nárůst podpory nacionalistické ideologie na Ukrajině.V této souvislosti přemýšlejí stejně jako místní kriminální elity, ruští šovinisté a američtí imperialisté (připomínám, že několik vlivných amerických politiků vyjádřilo své znepokojení nad revolučními procesy na Ukrajině vzhledem k jejich nacionalistickému charakteru).

V reakci na prohlášení "Jobbik" a "Hnutí Narodowe" chci v první řadě upozornit, že ukrajinský nacionalismus není šovinistický. Například, nehledě na skutečnosti, že v meziválečném období byla část ukrajinské země okupována Polskem a polské orgány prováděli asimilační politiku tvrdé linie, po druhé světové válce se Organizace Ukrajinských Nacionalistů snažila navázat přátelský vztah s polskými protikomunistickými silami (bohužel, vzhledem k tomu, že se Poláci i nadále drželi imperialistických názorů, plná spolupráce nebyla integrována). Pokud jde o naše vztahy s Maďary, je třeba připomenout, že v roce 1939 Maďarsko obsadilo nezávislou Podkarpatskou Ukrajinu. Ještě dříve, kdy maďarské a část ukrajinských zemí byly součástí habsburské monarchie, se maďaři snažili prosazovat proti ukrajinskou asimilační politiku. Navzdory tomu, po druhé světové válce našla Organizace Ukrajinských Nacionalistů společný jazyk s maďarskými nacionalisty a začali spolupracovat jako součást Anti-bolševického bloku národů. Navíc, v roce 1956 několik praporů ukrajinských dobrovolníků za cenu vlastní krve a života podporovalo maďarské povstání.

Nyní se již ukrajinští nacionalisté nacházejí mimo od šovinistických stereotypů i vzájemného nepřátelství, které existovaly v minulosti. Už několikrát jsme zdůraznili, že národní revoluce na Ukrajině nenese žádné nebezpečí pro místní menšiny Poláků. Tak i pro představitele dalších národnostních menšin zde není důvod k obavám. Naopak, jsme přesvědčeni, že by vláda měla zajistit realizaci kulturních práv etnických menšin, pod podmínkou jejich loajality k titulárnímu národu.

To znamená, že prohlášení maďarských a polských politiků je neopodstatněné. V tomto případě toto prohlášení není jen anti-ukrajinské, ale i anti-evropské. Nyní by se nacionalistické hnutí v Evropě mělo snažit o co největší jednotu. Toto platí zejména pro nacionalisty ve střední a východní Evropě. Zástupci "Pravého sektoru " si myslí, že je třeba překonat nepřátelství mezi Ukrajinci a Poláky , Ukrajinci a Maďary, Rumuny a Ukrajinci , jakož i mezi Rumuny a Maďary. Dodržováním zásad skutečného nacionalismu bychom měli vytvořit jednotný geopolitický bod, který ukáže cestu k zachráně Evropy. Vyzýváme všechny členy nacionalistických hnutí v Evropě, aby odsoudily jednání "Yobbika" a "Hnutí Narodowe." Šíření šovinistických prohlášení nemůže být přínosem žádnému národu, tak i jednotlivé Evropě jako celku. Chceme také členům strany "Jobbik" připomenout, že nás velice těší jejich vítězství ve své vlastní zemi, a že chceme Maďarsko vidět jako nacionalistický konzervativní stát. Nicméně, jakékoliv imperialistické prohlášení a činy namířené proti Ukrajině a její územní celistvosti může narazit na obdobnou reakci z naší strany.

Skuteční vlastenci, nacionalisté a konzervativní revolucionáři by se neměli bát Národní revoluce na Ukrajině. Na rozdíl od toho, co se jí bojí, nebo nezná ukrajinský nacionalismus, nebo je šovinista, imperialistický a situační spojenec globalistických sil, které se také bojí úspěchu ukrajinských nacionalistů.


|Autor: Redakce|Zdroj: facebook.com/revoluce.ukrajina|7.2.2014|