První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Edgar J. Steele - Svatý holocaust

Jmenuji se Edgar J. Steele. Mé jméno bylo nedávno zařazeno na seznam „amerických extremistů“ webu ADL vedle lidí, jako jsou Ernst Zündel, William Pierce, David Irving, Dr. Ed Fields, Willis Carto, Bo Gritz a další - všichni jsme označeni jako „popírači holocaustu“. Nejprve bych chtěl říct, že si zařazení mezi tyto lidi vážím, ale zároveň se cítím zahanbeně.


Směrem k ADL říkám... THHBBTTT! Tak je to! Tenhle „holocaustový“ obchod se vymknul z rukou. Stejně jako pes, který kouše sousedovy děti, potřebuje usadit... navždy. Chcete „popírání holocaustu“, vy židovští rasističtí podlézavci? Já vám ho dám a ani ho nebudu halit do vědeckého hávu. Jak víte, nikdy jsem ten holocaustový obchod úplně „nevzal“. Za prvé se to stalo dávno, takže to pro dnešní život nemá význam. Za druhé se to nestalo mně. Navíc to nezpůsobila má rodina, tak proč bych se o to měl vůbec starat? Ve skutečnosti v té válce, která byla světovým židovstvem otevřeně vyhlášena Německu v roce 1933, několik let předtím, než se Německo odvážilo na židovské požadavky, které ho zničily, reagovat, bojovalo několik členů mé rodiny.


Holocaust jako náboženství

V západních zemích na sebe vzal holocaust podobu státního náboženství a pod hrozbou vězení nesmí být nijak kriticky zkoumán. Nedělám si legraci - pod hrozbou vězení! To je „svatý holocaust“. Je zvláštní, že mnoho zemí, které zachránily Židy porážkou Německa, byly týmiž Židy zotročeny. Nejvíc zotročeným se samozřejmě stalo Německo. S touto věcí jsem byl nedávno konfrontován, když jsem byl hostem v židovské talk show Donny Deutsche v národní televizi. Chtěl vědět, zda číslo šest milionů mrtvých Židů během
holocaustu považuji za zveličené. „Podívejte,“ řekl jsem, „určitě jich bylo hodně, ale číslo šest milionů je hrubě přehnané. Konec konců se stále mění počet obětí napsaný na desce v Osvětimi. Nejprve tam stálo, že jich byly 4 miliony. Pak byl tento nápis v tichosti nahrazen jiným, proklamujícím 2,6 milionu. Dnes tento nápis tvrdí, že v Osvětimi zemřelo jen 1,5 milionu Židů a ještě se vedou vážné diskuse o snížení tohoto čísla na 700 000. Přesto se nikdy žádné snížení počtu nepromítlo do tvrzení o celkovém počtu 6 milionů.“

Deutsch, který trval na tom, že je 6 milionů evangelium („svatý“, nezapomínejte), vypadal že pukne, když jsem pokračoval: „Jak víte, na celém světě zemřelo během druhé světové války 75 milionů lidí, civilistů i vojáků, ale po nás se žádá, abychom uctívali vzpomínku jen na 6 milionů.“ Než jsem stačil dodat, že většina z těch 6 milionů nikdy neexistovala a že se mi navíc zdá, že by Židé měli uctívat ty z nás, kteří je zachránili a ne naopak, byl jsem odpojen.bTak je to vždycky, když svoboda projevu narazí do zdi svatého holocaustu - to se musí uznat.


Svatý zásah

Teď jsou vězněni vědci za to, že se dopustili zločinu tím, že řekli některé věci stejně uhlazeně, jako já na národní televizi. Židé si vynutili, aby byl Ernst Zündel tady v Americe kvůli obvinění z neplatnosti víza zatčen a deportován do Kanady, ve které strávil za to, že řekl, že šest milionů je příliš mnoho, dva roky v samovazbě; nyní mu za tentýž „zločin“ hrozí pět let vězení v Židy ovládaném Německu. Stejně jako Zündel byl deportován vědec, historik a vydavatel Germar Rudolf. Ten byl také v Americe zatčen kvůli obvinění z neplatného víza a deportován Židy do Německa. Já teď této praxi říkám „být zündelován“.

David Irving, jeden z nejuznávanějších autorů a odborníků v oboru historie na světě, teď na příkaz Židů trpí ve vězení v Evropě. A jsou i další - spousta dalších. Všem hrozí dlouholeté vězení jen proto, že řekli, že číslo 6 milionů je přehnané. Vězení... za vyřčení pravdy! Dokonce ani nejsou obviněni z toho, že jsou lháři, kterými, samozřejmě, nejsou. Jsou uvězněni na základě nejasného obvinění z „popírání holocaustu“. Co je na tom špatného?


Věci se zhoršují

Pokračujte v četbě, ačkoliv - je to stále horší. Minulý měsíc přijaly ubohé Spojené národy usnesení navržené Izraelem, které ustanovuje 27. leden jako „mezinárodní den vzpomínky na památku obětí holocaustu“. Toto usnesení pokračuje zákazem „jakéhokoliv plného i částečného popírání holocaustu jako historické události“. To by pro vás mohla být ta správná doba, abyste si vyhledali definici slova v jidiš „chutzpah“ (drzost).

Ale počkejte - je to ještě horší. Následujícímu odstavci pravděpodobně nebudete chtít uvěřit. Já sám tomu můžu uvěřit jen stěží. Minulý týden přijala americká sněmovna reprezentantů Židy podporované usnesení, že bude v celé Americe každý leden označován jako „měsíc židovské historie“. Zbývá už jen vydání příslušného prezidentova nařízení. Zmínil jsem se o tom, že to sněmovna odhlasovala všemi hlasy? Všemi hlasy! To znamená, že jste to odhlasovali vy i já - prostřednictvím státních představitelů, které jsme si zvolili, aby hlasovali za nás. Věříte tomu?

Teď si běžte vyhledat definici slova „hubris“ (arogance), které by skutečně mělo být slovem jidiš. A mysleli jste si, že jste už přesyceni měsícem černošské historie? Tak to jste ještě nic neviděli. Teď tu máme ještě měsíc židovské historie. Jak typické. Cože? To není vtip? Přemýšlejte o tom.


Probodnutí ďábla

Já nejsem žádný historik. Nejsem specialista na druhou světovou válku a rozhodně netvrdím, že jsem vědec. Ale když Židé zavřeli všechny, kdo zbořili oficiální verzi událostí a odvážili se otevřeně mluvit o takzvaném „holocaustu“, je na nás ostatních, abychom pokračovali tam, kde oni skončili. Proč bychom to měli dělat? Měli bychom vytáhnout mýtus holocaustu na denní světlo, vystavit ho na odiv celému světu a jednou provždy zarazit kůl do jeho hnusného srdce.

Mluvil jsem o osvětimské desce. To je dost pádný důkaz, že šest milionů je lež. Lež - ne omyl - židovská lež! Ale jde tu o mnohem víc. Mimochodem, pokud nacisté zabili tolik Židů, jak je možné, že je tu tolik „přeživších holocaustu“? Správná otázka.


Holocaust v 1. světové válce

Věděli jste, že Židé přišli se svou šestimilionovou lží už během první světové války? Ne, ani jsem si nemyslel, že byste to věděli. Chtějí, abyste zapomenuli, že tvrdili něco, co se prostě nestalo. Kdyby lidé víc četli a vzdělávali se, jsem přesvědčen, že by se v této zemi ještě dnes mohla projevit velká síla. „Šest milionů mužů a žen zemřelo“ na Ukrajině, hlásil magazín The American Hebrew 31. října 1919. Přesně totéž tvrzení použili Židé o 20 let později. Vidíte, Židé se chystali založit Izrael hned po první světové válce kvůli Balfourově deklaraci, která jim slibovala Palestinu výměnou za to, že Židé dosáhnou vstupu Ameriky do války proti Německu. Židovská Tóra prorokuje, že než se Židé vrátí do zaslíbené země, proběhne 6 milionový holocaust. Proto tehdy bylo potřeba vymyslet si holocaust. Tóra volala po očistě „vyvolených“ duší skrze oběť šesti milionů v „hořících pecích“, aby tak byl nečistým duším znemožněn návrat do zaslíbené země. Tohle je skutečný původ šestimilionového mýtu, stejně
jako mýtu o „pecích“.

Británie však nemohla Palestinu předat, jak slíbil lord Balfour, protože Palestinu stále ovládalo Turecko. Stálo to dvacet let a další světovou válku, než byl Balfourův slib splněn. Šest milionů lží bylo tiše odloženo stranou, jen aby znova obživnuly před druhou světovou válkou. Totéž tvrzení o šesti milionech mrtvých Židů bylo součástí propagandy nutící Ameriku opět vstoupit do války, na které neměla žádný zájem.


Židovská arogance

Musíte mít slabý pojem o skutečném rozsahu židovské arogance, abyste mohli ocenit jejich víru, že pokud si zajistili, aby celý svět opakoval jejich šestimilionovou lež, pak se tím Bůh nechá zmást a dovolí jim přijít do „zaslíbené země“. Mimochodem, Židé se učí, že jejich nejlepší rabíni dokážou v debatách porazit Boha. Arogance. Udělejte to, co jsem vám říkal, a opravdu si to vyhledejte. To je důvod, proč je číslo 6 milionů zasvěceno našemu novému státnímu náboženství, holocaustu. Pokud existuje židovský bůh, o čemž upřímně pochybuji, protože většina Židů jsou ateisté, pak to musí být skutečně hlupák.

Ve druhé světové válce zemřelo na celém světě 75 milionů lidí. 75 milionů! Přesto se po nás chce, abychom uctívali a vzpomínali jen na 6 milionů? Z celkového počtu 75 milionů!!! Jen 6 milionů... A hlavně většina z nich nikdy neexistovala!


Jednoduchá logika

Údajný židovský holocaust odporuje jednoduché logice: proč by Německo, bojující na dvou frontách... s nedostatkem paliva... namísto zdrojů... přepravovalo po železnici miliony Židů... stovky a tisíce mil... do táborů speciálně postavených k tomu, aby v nich byli drženi... krmeni... oblékáni... tetováni kvůli kontrole... a to vše jen proto, aby byli ZABITI?

To vůbec nedává smysl. Kdyby Němci chtěli zabít Židy, udělali by to stejně, jako když počátkem století ruští Židé zavraždili 20 až 80 milionů ruských křesťanů... kulkou do spodiny lebeční, kdekoliv by je našli. Neboli jak s oblibou říká můj kamarád Al: v celé Němci okupované Evropě byly 2,4 miliony Židů. Po válce požádalo 3,8 milionů Židů o odškodnění za holocaust. A co je tragédií, ještě zbývá 6 milionů, které byly ztraceny. Reparace Německa obdrželo víc Židů, než kolik jich na Němci okupovaném území bylo, protože jich po válce přišla spousta z Ruska a zúčastnili se reparačního podvodu.

Dokonce i zběžný pohled dokazuje, že jsou Židé lháři. Například Židovská encyklopedie potvrzuje Alova čísla. Ta udává předválečný počet Židů na celém světě 15 milionů, takže po válce by to muselo být 9 milionů místo 16, o kterých mluví. Tak to je - celosvětová židovská populace se ve skutečnosti během druhé světové války ještě zvýšila!

O židovském holocaustu za druhé světové války se nemluvilo, dokud nebyl úplně vymyšlen Židy koncem 50. let. Proto v pamětech mnoha vůdců a generálů z druhé světové války, včetně Eisenhowera, Churchilla a De Gaulla, jak nedávno poukázal profesor Richard Lynn, „nenacházíme žádnou zmínku o nacistických plynových komorách, genocidě Židů nebo šesti milionech židovských obětí během války“.


Důkazy

„A co osvětimské plynové komory?“ zeptáte se. Dr. Francizsek Piper, ředitel a šéf archivů Osvětimského státního muzea na filmu přiznal, že „krematorium 1“, jediná údajná „vražedná plynová komora“, která je každoročně ukazována stovkám tisíc turistů, byla postavena po válce Sověty.

V roce 1948, tři roky po válce, přišla Spojenecká vyšetřovací komise s oficiálním závěrem, že v žádném německém koncentračním táboře nikdo nezemřel na otravu plynem. K tomuto závěru došel v moderní době po rozsáhlém průzkumu půdy a budov i soudní znalec Fred Leuchter. Leuchter přišel o svůj byznys, práci a pověst jen proto, že řekl pravdu o svých inženýrských a chemických testech, z nichž řadu zopakoval Germar Rudolf, který Leuchterovy výsledky potvrdil. To byl nejhorší zločin, za který teď Rudolf sedí v německém vězení. Přesto mýtus holocaustu trvá!

„Ale přiznání...“ vyprsknete. Falešná. Každé z nich. Všichni němečtí důstojníci byli před demonstračními Norimberskými procesy mučeni Židy. Většině z nich byla drcena varlata, proto podepsali všechna ta přiznání. Navíc podepisovali doznání psaná převážně anglicky, tedy jazykem, kterým většina z nich neuměla číst ani mluvit. Víte o mučení, které dnes praktikují Židé na Palestincích, které chytí? To je nic ve srovnání s tím, co dělali židovští vyšetřovatelé s německými vězni v Norimberku. Ještě výmluvnější je to, že většina žalobců a soudců v Norimberku byli Židi.

Žádné vojenské vzdušné snímky z táborů neukazují hromady mrtvol nebo krematoria v akci. Rozumní lidé se zeptají: „Pokud je šest milionů mrtvých, kde jsou těla?“ Když se podíváme do Tóry, zjistíme, odkud se vzaly příběhy o pecích: „Změnila se v dým.“ Nebyla nalezena žádná těla ani pozůstatky v blízkosti jakéhokoli tábora, které by co do množství přesahovaly relativně malý počet vězňů, u nichž je potvrzeno, že zemřeli během věznění na tyfus a další nemoci.

Dokumenty mezinárodního Červeného kříže ukazují, že ve všech německých koncentračních táborech zemřelo během druhé světové války dohromady méně než 300 000 Židů. Jako rasa obětovali Židé válce mnohem méně, než jakýkoliv jiný národ, který do ní byl zapojen. Proto jejich populace během války narostla, narozdíl od většiny bojujících stran. Absurdní tvrzení o tom, že se z Židů dělalo mýdlo a stínítka na lampy, byla už dávno odhalena a Židé by chtěli, abyste zapomněli, že ze svého šestimilionového podvodu udělali životaschopné náboženství. Konec konců naprostý nedostatek důkazů o židovském mýdle nebo stínítkách jejich nové náboženství oslabil, nebo ne?


Skutečné holocausty

Existují holocausty, které se v minulém století skutečně staly, nicméně na ně nikdo nevzpomíná. Židovské soudní procesy potlačují jakoukoliv zmínku nebo jejich přesný popis ve školách a médiích. Nesporná genocida 1,5 milionu Arménů ze strany jejich tureckých utlačovatelů v roce 1915 byla obzvlášť zuřivá, protože Turecko bylo v té době ovládáno Donmeh muslimy. V současné době se o tom nesmíte nic dozvědět, ale Donmeh muslimové jsou sekta složená pouze ze Židů, kteří „konvertovali“ na islám, ale tajně pokračovali v praktikování judaismu a odmítali si brát za manžele pravé Turky. To byl první holocaust minulého století a způsobili ho Židé.

Mé děti jsou z jedné čtvrtiny Arméni (manželka je napůl Arménka a napůl Němka; já jsem napůl Ir a napůl Skot). Dělá to z nich přeživší holocaustu? V porevolučním Židy ovládaném Sovětském svazu bylo mezi lety 1917 až 1953 systematicky vyvražděno 20 až 80 milionů bílých křesťanů. To byl druhý holocaust 20. století spáchaný přímo Židy jako předehra toho, co zamýšlí s americkými křesťany během tohoto století. Cože? Nemysleli jste si, že by se dechristinizace amerických škol, vlády a Vánoc zastavila tam, kde je teď, že ne?

Třetím holocaustem dvacátého století bylo spojenecké bombardování Drážďan zápalnými bombami jen proto, aby viděli, jestli dokážou vytvořit ohnivou bouři. Podařilo se jim to a v bouři, která následovala, zahynulo až 500 000 lidí, většinou civilisté, a bylo zničeno jedno z nejkrásnějších měst. Jelikož válka pokračovala na příkaz a ve prospěch Židů, krev Drážďan je na židovských hlavách (vypůjčil jsem si biblický výraz „jeho krev na naše hlavy“ pronesený Židy, kteří ukřižovali Ježíše Krista).

Čtvrtým holocaustem je, samozřejmě, zničení Hirošimy a Nagasaki atomovými bombami. Zde souvislost se Židy vyžaduje krátké vysvětlení. Amerika odřízla Japonce od dodávek ropy, čímž je donutila k útoku na Pearl Harbor. Franklin Roosevelt o útoku na Pearl Harbor věděl, přesto dovolil, aby k němu došlo, aby byl americký lid pobouřen dostatečně na to, že mu dovolí vyhlásit válku Japonsku, které do té doby vedlo pouze dlouholetou druhořadou válku s Čínou. Bez ropy by Japonsko s Čínou rozhodně prohrálo, proto se muselo pustit do Ameriky.

Protože Japonsko mělo vzájemný obranný pakt s Německem, získali američtí Židé nakonec záminku pro vyhlášení války Německu, což byl také jejich primární cíl, když zapříčinili zatažení Ameriky do války s Japonskem, která se původně omezovala pouze na Asii. Takže stopy jaderného holocaustu, rozpoutaného v Japonsku, vedou také ke světovému židovstvu. Pravda odhaluje lživost takzvaného židovského holocaustu, který lze směšně lehce vyvrátit.

Během druhé světové války zemřelo tak málo Židů a ti ještě většinou z přirozených příčin, že by na ně termín holocaust vůbec neměl být aplikován. Čtyři události dvacátého století, které si pojmenování holocaust opravdu zaslouží, byly způsobeny samotnými Židy kvůli jejich vlastním zájmům!


Proč?

Když byl židovský holocaust tak snadno vyvrácen, proč se ho Židé drží s takovou horlivostí? Existuje mnoho důvodů; samozřejmě mimo proroctví Tóry, které musí být dodrženo. Mimochodem, když se mluví o proroctví, věříte mu? Víte, že židovská populace ve Spojených státech má teď kolem 6 milionů? Víte, že židovská populace v Izraeli má také kolem 6 milionů? Která země, pokud se proroctví naplní, bude atomově zlikvidována jako první?

Ale zpět k výhodám, které pro Židy z holocaustu vyplývají: především chrání Židy, jak jednotlivce, tak celek před kritikou. Také jim poskytuje úžasné příjmy z odškodnění a příspěvků podvedených zemí, zejména díky americké pomoci Izraeli, která před začátkem poslední irácké války odpovídala asi 64 000 dolarů od každé americké rodiny. Navíc „holocaust“ vytváří určitý druh myšlení ve stylu „oni proti nám“, což Židům umožňuje táhnout se všemi svými kolegy za jeden provaz. Holocaust umožňuje Izraeli formulovat a řídit americkou politiku na Středním východě. A holocaust také odvádí pozornost od mnoha židy podnícených skutečných holocaustů dvacátého století.


Závěr

Tak, tohle je opravdové popření holocaustu! Žádný druh pokeru „jé, bylo to 6 nebo 5 milionů?“, kvůli kterému teď sedí lidé jako Zündel, Rudolf a Irving ve vězení, čekajíc na soud. A jak si to Židé zaslouží, Bože, to mi věřte. Když mě nazvali popíračem holocaustu, řekli si o to. O každou penny, o každou libru. Nechci je teď slyšet, jak si stěžují, protože jsem jim prostě jen dal to, z čeho mě obvinili. A ještě jsem neskončil. Ve skutečnosti se teprve rozehřívám. Je zajímavé, že když mi Deutsch na národní televizi nadhodil otázku, kolik Židů zemřelo během holocaustu, první odpověď, která mi přišla na mysl jakoby z televizní nápovědy, byla vtipná pointa, jak se mi často stává. Nakonec jsem odolal popudu říct to tak, jak to obvykle dělám, a odpověděl jsem tak, jak jsem napsal výše. Že měla má původní odpověď poněkud jiný smysl než ta nahoře? Ne tak docela! Pochopte, nenavrhuji, abychom se chovali k Židům tak, jak se oni znova a znova chovali k nám. Ale kdyby během druhé světové války skutečně zemřelo šest milionů, myslíte, že bychom měli takové potíže je vysvětlit, jaké máme dnes?

S oblibou říkám: Souhlasím s těmi, kteří říkají, že antisemitismus je nemoc. Dostanete ji od Židů!

Jmenuji se Edgar J. Steele. Díky za vyposlechnutí. 19.12.2005.


|Autor: Redakce|Zdroj: svobodnyodpor.info|28.3.2014|