První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Proč byl donucen Hitler k válce na dvou frontách?

Sám Hitler předpokládal, že bojovat na dvou frontách není možné. Na poradě nejvyššího velitelského sboru německých ozbrojených sil 23.11.1939 Hitler hovořil o tom, že proti Sovětskému svazu je možné začít válku až poté, co bude ukončena na Západě. Jenže 21.7. 1940 vydal Hitler příkaz, aby se začal rozpracovávat plán Barbarossa. Jinými lovy – Hitler se rozhodl bojovat na dvou frontách. Toto řešení se mnoha lidem zdá nepochopitelné a nevysvětlitelné a i mnozí němečtí generálové a polní maršálové nepochopili a nesouhlasili s tímto sebevražedným rozhodnutím. Hitler však již neměl na vybranou...


Kdyby Německo a jeho spojenci nezaútočili na Sovětský svaz v roce 1941, tak by je Stalin s jeho židobolševickými soudruhy smetl z povrchu země. Stalin plánoval invazi do Evropy již od roku 1933. V Rusku proběhlo největší zbrojení v dějinách. V roce 1938 bylo v Rudé armádě přes 1.513.400 mužů a zbrojní průmysl běžel na 100 % už před začátkem druhé světové války. Zatímco Hitlerův zbrojní průmysl se naplno rozběhl až v roce 1943. Od srpna 1939 do června 1941 Stalin vytvořil 125 nových pěších divizí, 30 nových motorizovaných divizí, 61 tankových a 79 vzdušných divizí - celkem tedy 295 divizí organizovaných v 16 armádách. Plán Stalin-Shaposhnikov rovněž vyzval k mobilizaci dalších šesti milionů lidí v létě roku 1941, kteří měli být rozděleni do stále stoupajícího počtu divizí všeho druhu.

Německé zbrojení od roku 1933 do 1939:

1933/34 RM 1.9 miliard = 4 %
1934/35 RM 1.9 miliard = 4 %
1935/36 RM 4 miliardy = 7 %
1936/37 RM 5.8 miliard = 9 %
1937/38 RM 8.2 miliard = 11 %
1938/39 RM 18.4 miliard = 22 %

“Já chci mír – a budu činit vše, abych míru dosáhl. Ještě není pozdě. Půjdu až na samé hranice možného, kam až to oběti a čest německého národa dovolí. Umím víc, než jen válčit! Jen když pomyslím na ztrátu německé krve – padnou vždy ti nejlepší, ti nejodvážnější a nejobětavější, jejichž úkolem by bylo ztělesňovat národ a vést jej. Nemám zapotřebí dělat si jméno válkou jako Churchill. Chci si udělat jméno jako Vůdce německého národa, chci zajistit jeho jednotu a životní prostor, prosadit nacionální socialismus…”
Adolf Hitler po ukoneční francouzského tažení v rozhovoru s architektem Prof. Hermannem Gieslerem. (Giesler: “Ein anderer Hitler”, strana 395)

|Autor: NSS|Zdroj: svobodnyodpor.info|22.3.2014|