První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Židovské válečné štvaní

Židé, kteří měli již před válkou velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách “Židé vyhlašují válku Německu,” následné slovní i jiné útoky přibývaly. (pozn. mezi citáty jsou zařazeny i ty, které se k popisovanému období přímo nevztahují, ale vzhledem k celkovému kontextu historických událostí, byly taktéž autorem přidány).
"Hitler nezačne válku, ale bude k ní přinucen, ne tenhle rok, ale později..."

- Emil Ludwig (Žid), Les Annales, Červen 1934


"Když Národní socialisté a jejich přátelé plakají nebo šeptají, že je to (válka) způsobena Židy, mají naprostou pravdu."

- The Chicago Sentinel, 10.8.1940


"Druhá světová válka se bojuje pro obranu základů Judaismu."

- Rabín Felix Mendlesohn, The Chicago Sentinel, 8.10.1942


"My Židé přineseme do Německa válku."

- David A. Brown (Žid), Národní předseda: United Jewish Campaign, 1934 (I. Testify Against The Jews - od Roberta Edwarda Edmondsona, str. 188; The Jewish War of Survival - od Arnolda Leese, str. 52)


"Žid zůstává Židem, i když změní své náboženství. Křesťan, který přijme židovské náboženství se nestane Židem, protože kvalita Žida není v náboženství, ale v rase. Svobodný myslitel a ateista vždy zůstává Židem."

- Jewish World, Londýn, 14. prosince 1922


"My Židé, my ničitelé, zůstaneme navždy ničitely. Cokoliv co děláte, se setká s našimi potřebami a požadavky. Budeme navždy ničit, protože potřebujeme svůj vlastní svět, Boží svět, který nepostavíte, protože to není ve vaší přirozenosti."

- Maurice Samuel(Žid)


"My Židé považujeme svou rasu jako nadřazenou nad jakýmikoliv jinými rasami na této zemi a nebudeme přijímat žádné spojení s jinými rasami, ale budeme nad nimi převládat a zvítězíme nad nimi."

- Goldwin Smith, židovský profesor moderní historie, Oxfordská Univerzita, říjen 1981


"Německo je nepřítelem Judaismu a musí být pronásledováno smrtící nenávistí. Cílem Judaismu dnes je nemilosrdný boj proti celému německému lidu a úplné zničení jejich národa. Požadujeme kompletní blokádu obchodu, zastavení dovozu surových materiálů a odvetná opatření vůči každému Němci, ženě a dítěti."
- A. Kulischer, židovský profesor, říjen 1937


"Náš boj proti Německu musí být proveden na hranici toho, co je možné. Izrael byl napaden. Pojďme tedy bránit Izrael! Proti probuzenému Německu, klademe probuzený Izrael. A svět nás bude bránit."

- Pierre Creange, židovský autor ve své knize: Epitres aux Juifs, 1938


"Každý z vás, Žid či ne-Žid, který ještě není zařazen v této svaté válce, by to měl udělat teď a tady. Nestačí to, že nebudete kupovat zboží vyrobené v Německu. Musíte odmítat obchody s jakýmikoliv obchodníky nebo kramáři, kteří prodávají jakékoliv zboží německé výroby nebo podporují německé lodě či lodní dopravu... budeme podrývat Hitlerův režim a přivedeme německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich vývozní obchod, na kterém závisí jejich existence."

- Samuel Untermyer (Žid), v rozhlasovém vysílání WABC, New York 6. srpna 1933. Vyhlášeno v New York Times, 7. srpna 1933


"Boj proti Německu je nyní veden po několik měsíců každou židovskou komunitou, na každé konferenci, ve všech našich dělnických uniích a každým Židem na světě. Existují důvody k předpokladům, že náš podíl na tomto boji je všeobecně důležitý. Začneme duchovní a materiální válku celého světa proti Německu. Německo se snaží opět stát velkým národem a obnovit svá ztracená území, stejně jako své kolonie. Ale naše židovské zájmy vyžadují úplné zničení Německa. Kolektivně a individuálně, německý národ je hrozbou pro nás Židy."

- Valadimir Jabotinsky, Mascha Rjetsch, leden 1934, ("Histoire de l'Armée Allemande" od Jacquesa Benoist Mechina, Vol. IV, str. 303)


"Existuje jenom jedna moc, která se opravdu počítá. Moc politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na Zemi, protože o té moci víme a víme jak ji použít."

- The Jewish Daily Bulletin, 27.7.1935


"Vyplatilo se nám to, i když jsme obětovali mnoho našich lidí. Každá oběť z naší strany má cenu tisíce goyimů (ne-Židů)."

- Prohlášení je uvedeno v francouzských novinách v roce 1773 po setkání v domově Rothschilda


"Máme zájem o pravý opak... o snížení počtu, vyzabíjet gojimy (ne-Židy)."

- Údajně vysloveno židovským mluvčím v domově Rothschilda, v roce 1773


"Jeden milion Arabů nemá větší cenu než židovský nehet."
- Rabbín Yaacov Perrin, NY Daily News, 28.2.1994


"Musíme si uvědomit, že nejsilnější zbraní naší strany je rasové napětí. Budeme tmavým rasám předkládat do vědomí, že byly po staletí utiskovány bílými, můžeme je formovat do programu komunistické strany. V Americe se bude usilovat o lstivé vítězství. Zatímco budeme rozněcovat černošskou menšinu proti bělochům, budeme se snažit vštípit do bílých komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Budeme pomáhat černochům stoupat do popředí ve všech oblastech života, v profesích, ve světě sportu a zábavy. S touto prestiží se budou černoši moci brát s bílými a začne proces, který bude osvobozovat Ameriku pro naši věc."

- Israel Cohen (Britský komunistický Žid), A Racial Program for The Twentieth Century, 1912


"Naše rasa je mistrovská (nejnadřazenější) rasa. Jsme božští bohové na téhle planetě. Jsme tak odlišní od podřadných ras, tak jak jsou oni odlišní od hmyzu... jiné rasy jsou bestie a zvířata, dobytek v celé své kráse. Náším osudem je vládnout nad podřadnými rasami. Lid nám bude olizovat nohy a sloužit jako otroci."

- Menechem Begin


"Cílem je zničit německá města, zabít německé dělníky a narušit civilizovaný život komunity po celém Německu. Je třeba zdůraznit, že zničení domů, veřejných služeb, dopravy a životů - vytvoření uprchlického problému v nebývalém měřítku - zhroucení morálky jak doma, tak na bojových frontách a to strachem z rozšířenějšího a intenzivnějšího bombardování, jsou přijímány a zamýšlené cíle naší bombardovací politiky, tudíž nejsou vedlejšími produkty z pokusů zasáhnout továrny."

- Sir Arthur "Bomber" Harris, Greenhous et al., str. 725, 25.10.1943


"Německo je náš veřejný nepřítel číslo jedna. Našim cílem je proti němu vyhlásit válku bez slitování. Člověk si může být jistý tímhle: Povedeme tuto válku!"

- Bernard Lecache (Žid), LICRA, Droit de Vivre, 9.11.1938


"Rooseveltova administrativa zvolila více Židů, kteří se usadí na vlivných pozicích, než jakákoli předchozí administrativa."

- Brooklyn Jewish Examiner, 20.10.1933


"Milióny Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a nezapomeňme na ty v Palestině, jsou rozhodnuti přinést vyhlazovací válku proti Německu až do jeho úplného konce."

- Židovské noviny: "Central Blad Voor Israelieten" v Nizozemsku, 13.9.1939


"Přestaňte mluvit o mírových podmínkách! Rozbijte Německo na kousky!"

- The Daily Herald, No. 7426, 9.12.1939


"Válka se navrhuje se záměrem nastolit židovskou hegemonii po celém světě."

- Brigádní Generál: George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29.3.1939


"Židé, myšleno kolektivně, vidí tuto válku jako svatou válku."

- The Daily Herald, No. 7450, 1939 ("Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende" od U. Backesa, K.H. Janßena, E. Jessea, H. Köhlera, H. Mommsena, E. Tobiase)


"I když my Židé, nejsme fyzicky na vaší straně v zákopech, jsme morálně s vámi. Tato válka je naše válka a vy ji bojujete s námi."

- Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10.2.1940


"Světový židovský kongres je ve válce s Německem sedm let."

- Rabín M. Perlzweig, ředitel britské sekce "World Jewish Congress" (Světového židovského kongresu), Toronto Evening Telegram, 26.2.1940


"Papež Benedikt by měl kladně prohlásit popírání holocaustu za kacířství."

- Menachem Z. Rosensaft, agitátor INCJS, Huffington Post, 2009


"Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naše válka a že je vedena pro osvobození židovstva. Silnější než všechny fronty dohromady, je naše fronta. Dáváme této válce naši finanční podporu, na které je celá válečná výroba založena a poskytujeme naši plnou propagandistickou sílu, která je morální energií držící tuhle válku při životě. Záruka vítězství je především založena na oslabení nepřátelské síly, zničit je v jejich vlastní zemi, zevnitř. A my jsme ti trojští koňové v nepřátelské pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor ve zničení našeho nepřítele. Tam, je naše fronta nejcennější pomocí pro vítězství."

- Chaim Weizmann, prezident: World Jewish Congress (Světového židovského kongresu), ředitel: Jewish Agency (Židovské agentury) a později prezident Izraele, New York, 3.12.1942


"Propaganda o krutostech je to, čím jsme vyhráli válku. A teď ji opravdu rozpoutáme! Budeme pokračovat s touto propagandou o krutostech, budeme ji stupňovat, dokud nikdo nebude akceptovat dokonce dobré slovo od Němců, dokud se všechny sympatie, které mohou stále mít v zahraničí, nezničí a oni sami budou tak zmatení, že nebudou vědět, co dělají. Jakmile bude tohoto dosaženo, jakmile začnou srážet vlastní zemi a své vlastní lidi, nikoliv neochotně, ale s dychtivostí potěšit vítěze, teprve potom bude naše vítězství úplné. Ale nikdy nebude konečné. Převýchova vyžaduje naprostou pečlivost, stejně jako anglický trávník. Dokonce i jeden okamžik nedbalosti a plevel se znovu objeví, ty nezničitelné plevely historické pravdy."


- Sefton Delmer, bývalý britský ředitel "černé propagandy", v rozhovoru s německým profesorem mezinárodního práva: Dr. Friedrich Grimm, 1945


"Neukojitelná touha po pomstě se narodila v duši parazita přes staletí tichého strpení nenapadnutelné nadřazenosti hostitele. Když porazil Evropu - a zejména tu nejdůležitější část, nositele velké evropské ideje 20. století - leží u nohou tohoto zcela cizího dobyvatele z kultury minulosti, žádné pocity šlechetnosti, rytířství, velkorysosti nebo milosrdenství nebyly v jeho triumfální duši. Byla tam jen drzost, kterou pil po tisíc let, zatímco čekal na svůj čas pod arogancí cizích západních národů, které vždy považoval a stále považuje za barbary, goyimy. Z tohoto hlediska byla americká armáda načisto stejně poražena jako armády mateřské kultury. Skutečný vítěz byl kulturní cizinec, jehož triumf, zde po celé západní civilizaci znamenal nejvyšší zář jeho osudu..."

- Francis Parker Yockey


"I když bude Hitler na poslední chvíli chtít, aby se zábránilo válce, která by ho zničila, bude navzdory jeho prosbám nucen vést válku."

- Emil Ludwig (Žid), "The New Holy Alliance", 1938


"Nový světový řád je zaručen Židům."

- Od člena britského válečného kabinetu, Titulek The New York Times, 10.6.1940


"Hrál golf s Joem Kennedym (americký velvyslanec v Británii). A řekl, že Chamberlain prohlásil, že Amerika a světové židovstvo přinutilo Anglii do druhé světové války."

- James Forrestal, sekretář námořnictva (poté ministr obrany), který později zemřel za záhadných okolností, si tohle zapsal do svého deníku: 'Forrestal Diaries (Cassel and Co., Londýn, 1952),  27.12.1945


"Před koncem tohoto roku, bude vytvořen hospodářský blok Anglie, Ruska, Francie a USA, aby přinesl německé a italské ekonomické systémy na kolena."
- Paul Dreyfus, "La Vie de Tanger", 15.5.1938


"Zabíjejte Němce, kdekoliv kde je najdete! Každý Němec je náš morální nepřítel. Nemějte slitování s ženy, dětmi nebo starými! Zabijte každého Němce! Vyhlaďte je!"

- Ilya Ehrenburg(Žid), "Glaser'", str. 111


"Vnutíme tuto válku Hitlerovi, jestli chce, nebo ne."

- Winston Churchill, ve vysílání, 1936


"Německo se stává příliš silným. Musíme ho zničit."

- Winston Churchill, při rozhovoru s americkým generálem: Robertem E. Woodem, listopad 1936


"Neodpustitelný zločin Německa před druhou světovou válkou byl jeho pokus odpoutat svou ekonomiku ze systému světového obchodu a vybudovat vlastní směnný systém, ze kterého už světové finance nemohly mít zisk... "zmasakrovali jsme nesprávné prase"."
- Winston Churchill, "The Second World War", 1960


"Válka nebyla jen o vylikvidování fašismu, ale také o dobýtí prodejních trhů. Mohli jsme, kdybychom tak zamýšleli, zabránit rozpoutání této války, aniž bychom vystřelili jedinou ránu, ale my jsme nechtěli."

- Winston Churchill, oznamuje Trumanovi ve Fultunu (USA), březen 1946


"Není to politická doktrína Hitlera, která nás vrhla do této války. Důvodem byl jeho úspěch ve vzrůstu budování nové ekonomiky. Kořeny války byly závist, chamtivost a strach."

- Generálmajor J.F.C. Fuller, anglický historik


"Nyní, jsme přinutili Hitlera do války a tak již nemůže mírumilovně ničit jeden kus Versailleské smlouvy po druhé."

- Lord Halifax, anglický velvyslanec ve Washingtonu, 1939


"Bude to polská armáda, která napadne Německo v první den války."
- Polský velvyslanec v Paříži, 15.8.1939


"Hitler a německý lid nechtěli tuto válku. Neodpověděli jsme na různé Hitlerovy nabídky míru. Teď musíme přiznat, že měl pravdu. Místo spolupráce s Německem, kterou nám nabídl, nyní proti nám stojí obrovská, imperialistická síla Sovětů. Stydím se, za to vidět stejné záměry, ze kterých jsme obvinili Hitlera, nyní pokračují pod jiným jménem."

- Sir Hartley Shawcross, britský hlavní žalobce v Norimberku


"Podařilo se nám zatáhnout Spojené státy do první světové války, a v případě, že uděláte to, co žádáme, v souvislosti s Palestinou a židovskými ozbrojenými silami, pak můžeme získat Židy v USA, k zatáhnutí Spojených států do této (druhá světová válka) taky."

- Chaim Weizmann, v dopise Winstonu Chuchillovi (upraveno - zkráceno, význam zůstal stejný), 10.9.1941


"Já jsem, samozřejmě, Sionista, a byl jsem jím od Balfourské deklarace."

- Winston Churchill, řekl v roce 1956 prezidentovi Eisenhowerovi, "The Official Churchill In One Volume" od Herberta Mitganga; The New York Times, 11.6.1991


|Autor: NSS|Zdroj: svobodnyodpor.info|20.3.2014|