První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Good night… hypocrisy!

Good night white pride zní heslo, které se vynořilo v posledních letech, a se kterým se setkáváme v ulicích v podobě kulatých černobílých nálepek na kandelábrech. V překladu z jazyka globalizace znamená „Dobrou noc, bílá hrdosti“. Je to jednoduchý slogan používáný v boji proti nacionalismu, rasismu a myšlence o nadřazenosti bílé rasy, ať už se tím myslí cokoliv.


Podle šiřitelů této propagandy je patrně nutné výhrůžnou nálepkou ukázat domnělým či skutečným rasistům a nacionalistům, jak dopadnou. Předpokládáme-li tedy, že lepič nálepek je symbolicky znázorněn na levé straně nálepky v podobě panáčka, který ve jménu tolerance a svobody kope do ležícího člověka.

Na těchto nálepkách a heslech je pozoruhodné ono white – bílý. Odkazuje totiž na bílou rasu, tedy na něco, co je prý pouhým sociálním konstruktem, na něco, co vlastně podle tvůrců a šiřitelů těchto nálepek – vůbec neexistuje! (Nebylo by tedy logicky správnější  kopat do prázdna?)

Tato nálepka je sama velice rasistická (a proto vnitřně rozporná, pokrytecká). Je špatná bílá hrdost? Jestliže ano, neměla by být právě tak špatná rovněž hnědá, černá nebo trochu opálenější hrdost? A co hrdost rudého muže? Nemělo by tam být napsáno pouze „Good night, pride?“

Mám hnědé vlasy, černé oči a přes léto se vždy docela opálím. Jsem tedy dostatečně non-white k tomu, abych směl mít nějakou pride? A co Cikáni? Údajně patří k europoidním populacím a mluví dokonce archaickými indoevropskými jazyky – co oni? Mohou cítit ohledně své kultury nějakou pride? Podle jakého klíče se stanovuje, kdo je white a dostane kopanec a kdo už white není a dostane… státní dotaci?

Snad je myšlena hrdost jako taková. Dobře, ale je pak možné brát vážně školení, která v první větě zhanobí white pride Evropanů, přičemž hned druhou větou oslavují Jewish pride Izraelců (jakou mají asi barvu?) a black pride Martina L. Kinga?

Ve skutečnosti by na té nálepce mělo být něco jiného, good night, hypocrisy! – Dobrou noc, pokrytectví! Tehdy by ta nálepka mířila správným směrem, mířila by na toho, kdo se zaklíná vznešeností, krásou a tradičními hodnotami, přičemž sám ztělesňuje dokonalý opak toho všeho. Mířila by také na toho, kdo se zaklíná tolerancí a svobodou, přičemž za rohem kope do ležícího člověka a ty, kteří s ním nesouhlasí, by nejraději zavřel do basy.

A do ležícího pokrytce ať  kopne jako první ten, kdo je sám bez pokrytectví.


V některých zemích je hrdost původního obyvatelstva dokonce sponzorována státem – proč je tomu v Evropě přesně naopak? – Good night, hypocrisy!


|Autor: Mars Ultor|Zdroj: slavonie.org|19.4.2014|