První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Proč ženy odmítají bílý nacionalismus

Pozn. překl. - Článek níže napsal americký nacionalista Hunter Wallace. Uvádí v něm důvody, proč se domnívá, že se v hnutí neangažuje více žen. Jeho postřehy mohou být v tomto ohledu zajímavé nejen pro srovnání situace  v USA a naší republice , ale mohou vést i k úvaze nad tím, zda se jím zmiňované příčiny v něčem nepodobají stavu u nás.  Autor v závěru vyzývá čtenáře ke komentářům jeho názorů a tuto výzvu k diskusi zde bych rád směřoval i k vám. Wolf
Pozn. editora - Tento článek jsem napsal před více než dvěma lety [tedy v roce 2011 - pozn. překl.]. Uvažoval jsem o napsání nového článku na toto téma, ale v bílém nacionalistickém hnutí se od té doby nic nezměnilo a vše, o čem jsem mluvil níže, je stejně platné, jak bylo.

Předkládám ho nyní proto, že se tato otázka znovu vynořila. Už jsem se dávno posunul od bílého nacionalismu dál. Rovněž jsem se s hnutím usmířil a nemám o něm víc co říct.

Nedávno jsem slyšel od rasově uvědomělých žen jisté zkazky o bílém nacionalistickém hnutí –  oceňují svou rasu a projevují svou horlivost se účastnit a podílet se na “zajiuštění existence našeho lidu a budoucnosti pro bílé dětí“, ale odcizují se a jsou rozčarovány jistým typem rétoriky „zjizveného bojovníka“, s níž se setkávají  na internetových fórech věnovaných bílému nacionalismu.

Než budu nařčen z vyvolávání boje, chci zdůraznit, že je tu spousta bílých nacionalistů, jako James Edwards a Richard Spenser, kteří jsou šťastně ženatí. Ani já bych nemohl být se svým vlastním vztahem šťastnější. Navzdory tomu existuje velmi hlasitá skupina těchto “zjizvených bojovníků ” –  vzpomeňte na poručíka Dana z filmu Forrest Gump – kteří měli s americkými ženami všeobecně špatnou zkušenost, a to je problém, který přitahuje a zaměstnává ženy zapojené v hnutí.

Předkládám ho proto, že ženy jsou nepostradatelné v každém hnutí, jež se snaží “zajistit existenci našeho lidu a budoucnosti pro bílé děti”, a já znám přitažlivé mladé dívky, které tyto typy odrazují, a mnohem raději bych je viděl, jak končí s některým rasově uvědomělými přáteli než ztroskotanci, které potkávají po barech.

Proč se do bílého nacionalistického hnutí nezapojuje více žen?

Níže v komentářích probíhá konverzace na toto téma. Jedná se o tak zajímavé téma, že si zasluhuje zvláštní vlákno. Každý, kdo navštívil bílé nacionalistické fórum, si povšiml, že muži drasticky převažují.

Proč tomu tak je?

Dealbreaker #1: Kvůli urážkám od lidí, kteří bílým ženám spílají kvůli svým špatným zkušenostem s randěním a manželstvím. Ani by si neměli s ženami domlouvat rande, ale zbavit se svých sexuálních frustrací ohledně žen spolu s neobhajitelným zevšeobecňováním.

Dealbreaker #2: Kvůli blbečkům zastávajícím lidskou biodiverzitu, kteří oslavují asijské ženy a kteří zostuzují ženy bílé. Toto je jedna z nejprotivnějších věcí.

Dealbreaker #3: Kvůli auře negativity, která bílé nacionalistické hnutí obklopuje. Většina žen nedokáže vydržet neustálé negativní víření bubnů a  rozpačitě se vyhýbá demoralizujícícm webům.

Ženy rády v mužích vnímají sebedůvěru. Když vidí muže, kteří žádnou sebedůvěru nemají a kteří kážou politické poselství, že “vše je ztraceno”, instinktivně se odvrací od hnutí, které vnímají jako bandu ztroskotanců, zvláště když se setkají na probělošských webech s nepřátelskou atmosférou.

Dealbreaker #4: Kvůli tomu tomu, že bílý nacionalismus přitahuje nepřiměřené množství podivínských, společensky neohrabaných mužů, trpících Aspergerovým syndromem [druh autismu, vyznačující se především potížemi v komunikaci a sociálním chování-pozn.překl.] nebo kteří nějakým způsobem vzbuzují hrůzu, jakož i homosexuální misogynové, kteří jsou na válečné stezce proti ženám.

Dealbreaker #5: Kvůli tomu, že se směšuje komunita mužských práv s bílým nacionalismem, a to odrazuje ženy, které jsou kulturně konzervativní, a proto spíše tíhnou ke křesťanství.

Dealbreaker #6: Kvůli tomu, že převážná většina žen, jež se považuje v Americe za “tradiční”, je silně křesťanská či nějakým způsobem nábožná. Bílý nacionalismus je odrazuje kvůli ateismu, misogynii a oplzlým diskusím na bílých nacionalistických webech.

Každý, kdo chodí do kostela, ví, že v Americe je v něm mnohem více “tradičních” žen než mužů. U žen je v jistých kruzích moderní se chránit pro sňatek, kdežto dnes takto uvažuje jen málo mužů. Počestná žena se o víkendu do baru či klubu neobleče jako děvka.

Dealbreaker #7: Kvůli tomu, že ženy se vždycky o politiku zajímají méně než muži. Bílý nacionalismus se silně zaměřuje na politiku a vědu a méně na kulturu, rodinu a náboženství, což jsou témata, která přitahují konzervativnější ženy.

Dealbreaker #8: Kvůli tomu, že ženy mají větší empatii a jsou přirozenými usmiřovateli, a tedy se mísí jako olej a voda s bručouny, kteří mezi bílými nacionalisty tak drasticky převládají.

Dealbreaker #9: Kvůli tomu, že někteří bílí nacionalisté praktikují druh slabošské politické korektnosti a vědomě schází z cesty, když povyšují zvláště Asiaty a muslimy nad bílé Američany.

Můžete s kterýmkoliv z těchto postojů nesouhlasit. Tyto názory na bílý nacionalismus jsem slyšel od tolika různých žen při tolika různých příležitostech, že jsem přesvědčen o tom, že představují mezi tradičními bílými ženami jakýsi konsenzus.

Přál bych si, kdyby někdo tuto teorii ověřil tím, že by vytvořil probělošský web a přitom pamatoval na tyto dealbreakery: vyloučit blbečky vyznávající lidskou biodiverzitu, kteří oslavují asijské ženy, negativní bručouny, typy “vše je ztraceno”, hrůzu vzbuzující podivíny, zahořklé misogyny, zženštilé homosexuální intelektuály a neonacistické ateisty, vedoucí džihád proti křesťanství.

Webová stránka by potřebovala dobrého editora, který by vyvažoval politickou diskusi s pořádným množstvím článků o kultuře, náboženství a rodině.  Rovněž by se na ní mělo více mluvit o etnicitě a základních věcech.

Vsadil bych se, že by to řešilo problém. Skutečně předpovídám, že by se najednou objevily rasově uvědomělé ženy, protože ženy jsou společenštější než muži a byly by přitahovány jako můry k plameni k dalším ženám, které sdílí jejich názory a jsou potenciálními kamarádkami.

Bylo by zajímavé vidět, jaké odezvy se tento příspěvek dočká v komentářích. Myslím, že mám blízko pravdě.

Zdroj: http://www.occidentaldissent.com/2013/07/27/why-women-reject-white-nationalism-movement/comment-page-11/


|Autor: Wolf|Zdroj: bratrstvi.net|1.4.2014|