První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Nebuďme tak tvrdí na židovskou obec

Zhruba před týdnem vydala Židovská obec v Praze výroční zprávu o stavu antisemitismu za rok 2013 a my jsme tak měli nový materiál k sebeuspokojování, když nás Tydli počátkem roku tak zklamala. Židovská obec byla vůči všem čtenářům tak ohleduplná, že pro ně do výroční zprávy zahrnula kromě případů antisemitismu za minulý rok i pár věcí z roku předminulého, což velmi ocení hlavně ti, kteří třeba zprávu z minulého roku náhodou nečetli (a proto by měla být povinně čtena všem pracujícím před a po práci, stejně jako dětem ve školách!).

Avšak velmi záhy se z nejrůznějších koutů internetu ozvaly hlasy, jež byly toho názoru, že takového počínání je víceméně špatné, podvodné až lživé! Někdy tyto hlasy, tato divoká internetová zvolání měla tu drzost, že se jala o tomto podvodu informovat co nejvíce a psala až do České televize! To je podle našeho názoru skutečně neskutečná drzost. Co v člověku musí být, aby ze lži obvinil nejúžasnější národ na světě (a ve všech možných i nemožných dimenzích), který nikdy nikomu nic zlého neudělal, a když už, tak jen v sebeobraně!

Jen pomyslet na to, že tento úžasný a skvělý národ, který nikdy nikomu nepřál nic zlého, a který měli všude rádi, by někdy mohl o něčem lhát? Právě takové předsudky vedly k té nejstrašnější lži… totiž zločinu historie.

Jedno české přísloví praví, že kdo lže, ten i krade. Chtějí tím snad pánové vinit nebohé oběti, které by ani slůvkem nikoho jiného neurazili, z kradení? To už ale skutečně hraničí s antisemitismem! Jako by snad někdy nějaký Žid kradl! Židé přece nikdy nikomu nic neukradli. Jen se podívejte do historie a uvidíte, jak chudí pracující po celém světě rádi svěřují vše, co mají do rukou poctivých, zcela určitě ne židovských bankéřů; nebo krásné, jako malované, obrázky z Rusi, kdy lidé tak rádi věnovali svou půdu a sní vše, co měli hodným a usměvavým rudým a taky zcela určitě nežidovským komisařům. Tito lidé by rovněž v nebohém bohužel ještě přemýšlejícím čtenáři snad chtěli vyvolat dojem, že si tento úžasný národ plný těch nejúžasnějších zvyků ukradl i území svého státu a v současnosti okupuje území několika dalších států a to i vůči rezolucím OSN. To prostě není pravda a jakékoli další vysvětlování je zbytečné a antisemitské! A stejně tak by rádi v mnohých vzbudili zájem o vinné a strašlivé teroristy, čítající už tisíce mrtvých, mezi nimi i mnoho žen a dětí—taky teroristů. Ale čí je to chyba, kdo skutečně může za to, že na tyto teroristy občas sprchne bílý fosfor? No samozřejmě jejich, protože jestli jednoduše po tolika letech nepochopili, že tam nemají co dělat, tak holt musí na trochu toho fosforu zvyknout, no.

Nebuďme na židovskou obec tak tvrdí. Je to antisemitské. Jiný důvod nepotřebujete.

Mnozí naši čtenáři si jistě pomyslí, že je zbytečné o takových prkotinách mluvit, ale my víme své a navíc označit něco takového za prkotinu může jen antisemita a nácek. Právě dnes, kdy si připomínáme vznik nejúžasnějšího a určitě demokratického státu na světě je k tomu ten správný čas. Zvlášť, když  ADL (Liga proti pomluvám) nedávno dělala průzkum ve 102 zemích světa mezi 53 100 tazateli a zjistila, že celých 26% z nich jsou antisemité! No to je katastrofa! Naštěstí brzy skončí ukrajinská fraška a bude podepsána transatlantická smlouva a pak s těmahla gojímama zatočíme! A pak si do výroční zprávy budem dávat co chcem! A basta!|Autor: Midilird|Zdroj: radicalrevival.wordpress.com|16.5.2014|