První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Multikulturalismus je genocida

Vynikající anglický historik Arnold J. Toynbee (autor 12 dílů "A Study of History") vypozoroval, že všechny velké civilizace vznikají a zanikají a že "Průzkum historie ukazuje, že všechny velké národy spáchaly sebevraždu". Historik / vědec Seymour Lipsey to vyjádřil následovně: "Historie bi-jazyčný a bi-kulturních společností, které se neasimilují, jsou historie nepokojů, napětí a tragédií. Kanada, Belgie, Malajsie, Libanon, všechny volají po národní existenci, v níž menšiny (minority) si vymáhají autonomii, ne-li dokonce nezávislost. Pákistán a Kypr se rozdělily. Nigérie potlačila etnickou rebelii. Francie čelí potížím s Basky, Bretonci a Korsičany".


Je to hodné povšimnutí v knize George Orwella "1984." V tomto příběhu, tři klišé (motta) jsou vyryta na budově "Ministerstva Pravdy":

"Válka je mír"
"Svoboda je otroctví"
"Ignorance je síla"

"Velká idea judaismu je, že celý svět bude ovlivněn židovským učením a v Univerzálním Bratrstvu národů - ve skutečnosti větší Judaismus - všechny rozdílné rasy a náboženství vymizí". ("The Jewish World" February 9, 1883).


Míchání ras ničí civilizaci.

Je historickým faktem, že každý národ v historii světa, v němž bílá populace smísila své geny s nižšími rasami, ztratila svou civilizaci. Primárním příkladem je Indie (když se Árijci smíchali s Dravidiany tmavé kůže z jihu), Egypt (kde se Kavkazští budovatelé pyramid mísili s núbijci / súdánskými otroky) a Brazílie, národ mnohem bohatší na přírodní bohatství než USA.

Brazílie vzkvétala, ale severní část sama sebe ničila následkem masivního rasového míšení. V ostrém kontrastu je jižní část Brazílie, s bílou většinou v Sao Paoulu, která zůstává produktivní společností.

Kartágo a jiné velké bílé civilizace Severní Afriky, všechny vymizely následkem míchání s černochy. Velký expert Stanley poznamenává, že černá historie Afriky nezačala, dokud nepřišla do kontaktu s bílými koloniálními mocnostmi, které pro ně vybudovaly moderní civilizaci.

Dnes, odchodem bílých, "Africká civilizace" zkolabovala. Bbrutální, pověrčiví a analfabetičtí náčelníci, generálové a šamanští 'doktoři' bojují o moc a krátké, ale násilné období vlády, jako 'doživotní prezidenti'. V celé Africe není ani jeden skutečně svobodně zvolený národ.

Richard Herrnstein, který nikdy nezmínil rasu, byl neustále šikanován za konstatování, že meritokracie (vládci voleni na základě intelektuálních kritérií) může být odvozena od plození jedinců s vysokým IQ.

Jediné projevy rasových rozdílů, které nevyvolají prudkou reakci intelektuálních struktur jsou ty, které propagují nadřazenost Židů.

Příslušník minority, Ashley Montagu, po mnoho let vedoucí 'advokát' 'equalitarian' školy antropologie, skutečně doporučil literární 'tour de force', která popisuje Židy jako 'master race', od narození vybavenou intelektuálními schopnostmi, které je činí všude superiorní nad všemi ostatními rasami a lidmi.

"VELKÝ AMERICKÝ SEN" je sbírka snů, z nichž jeden, ten 'divočejší' je "Melting Pot" (hrnec ve kterém se všechno taví). "Jasnovidci" tohoto hrnce prorokovali, že každý přistěhovalec, nezáleží jaké rasy, národnosti nebo sociálního dědictví, je ponořen do splývajícího se amerického života a bude transformován do unikátního roztoku, ve kterém se roztaví jeho dědictví, kastovnictví a kulturní rozdíly jeho Starého světa.

Tento sen "Melting Pot" je výmysl amerického žida, Israela Zangwilla, který napsal knihu "The Melting Pot" (Macmillan, New York, 1909), v níž definuje Ameriku jako nádobu (hrnec), v níž rozdílné rasy a národnosti se sloučí / roztaví se do nové, větší rasy se "superiorní" kulturou.

Pokud však Zangwill byl vysokým "knězem" teorie "Melting Pot", básnířka (prý) Emma Lazarus byla vysokou "kněžkou". Nikdy žádná velká básnířka, slečna Lazarusová, byla dokonce ještě menším prorokem. Mohla zvát "houfy odpadu" z Evropy k americkým břehům, ale když přišly, neprojevovaly se, jak bylo předpovězeno. V pozdějším věku se z ní stalo něco jako 'rasistka' s jejím nevhodnými poznámkami o Rusech a starých Řecích viz její "The Poems of Emma Lazarus" (Houghton Mifflin, Boston, 1889), obzvláště "The Crowing of the Red Cock "," The Banner of the Jew "a" Gifts ". Také viz její etnocentrické komunikace s rabínem Gottheilem v HE Jacobsová "The World of Emma Lazarus" (Schocken Books, New York, 1949, p. 78).

Samozřejmě, do tohoto "hrnce" nikdy neměli patřit židé, podle vyjádření republikánského senátora, Roye Goodmana, který nám vysvětluje:

"Mezera mezi rasami musí být přemostěna - s výjimkou Židů - jejich oddělenost musí být zachována!"

Umíme si představit větší drzost od 2,5 procenta obyvatelstva Ameriky a od mizivého množství světové populace?

Avšak obě tyto ideje, multi-kulturalizmus i Melting Pot, jak se zdá, podle dalšího židovského autora Dr. Raphaela Lemkina, zavání genocidou.

Je všeobecně uznáváno, že Dr. Raphael Lemkin vynalezl slovo "genocida", jakož i většinu mnohých definic, jak se tento nový zločin projevuje (James J. Martin v jeho knize "THE MAN WHO Invented" genocida ". The Public Career And Consequences of Rafael Lemkin).

genocida:

- Vyhubení národnostní nebo rasové skupiny jako plánovaný akt; Dr. Raphael Lemkin, 1944 (sic). (The American College Dictionary (1958 edition), str. 506)

- Masová vražda rasy, lidí, nebo menšinové skupiny z politických (sic) důvodů, nebo podobně. (The New Century Dictionary of English Language (1959) Vol 1, str. 645)

- Vědomě kalkulována a systematická destrukce rasové, politické (sic), nebo kulturní skupiny (Webster 's Seventh New Collegiate Dictionary (1965). Str. 348)
    
- Systematicky plánované zničení rasové, politické (sic), nebo kulturní skupiny (The American Heritage Dictionary of TheEnglish Language (1969), str. 550)
    
- Zdecimování nebo vyhubení rasové, etnické, náboženské nebo národnostní skupiny silnější skupinou spoluobčanů (Prof. J. Bogue (University of Chicago), in Encyklopedia International (New York: Grolier, Inc. (1972) vol. 7, str. 503)
    
- Činy spáchané s úmyslem zničit vcelku nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu (Definice Článku 2 z United Nations Genocide Convention, z roku 1973, OSN publikace The Crime of Genocide)


Co nám tedy Dr. Lemkin říká je to, že jakékoliv vnucování své politické orientace, své kultury, svého náboženství, svých zvyků a své civilizace, silnější skupinou skupině slabší, není nic jiného než genocida.

Praxe, kterou Amerika provádí po celém světě od počátku své existence a křesťanství po dobu posledních dvou tisíc let.|Autor: L. A. Rudolph|Zdroj: protiprudu.org|6.11.2014|