První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Report: Kosovo je Srbsko, zaznělo v Jihlavě

V sobotu 18. února se v Jihlavě uskutečnila demonstrace proti odtržení Kosova od Srbska, pořádanou Dělnickou mládeží. Manévry policejních jednotek, vymykající se zdravému rozumu, doprovázely celou akci již od samého začátku. Bylo znát, že státní aparát chce opět lukrativním a nenápadným způsobem jakkoliv narušit průběh akce, její kladný ráz a v neposlední řadě pošpinit veřejné mínění o Dělnické mládeži.

Mnoho médií podlehlo vládnímu tlaku, který nemusel být ani nijak velký a snažilo se demonstraci všemi možnými způsoby zdiskreditovat již dlouhou dobu před začátkem plánované demonstrace. Možná snad proto, že chtěli demonstrovat svou sílu lží. Aby jaksi ukázali, že když si zamanou, dokážou vše, jak se říká „zhatit“. To se jim ale nakonec zcela nepovedlo. I když v médiích běžně vycházely tučné titulky s „ďábelskými“ plány neonacistů, kteří se prý ukrývají v řadách Dělnické mládeže (DM) a Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Mohli jsme se setkat se vskutku kvalitní propagandou, která byla zaměřena nejen na bolesti 2. světové války, pomocí níž se dobře manipuluje s veřejností. Když se jim nepovedlo odradit alespoň část mladých lidí, kteří se i přes nechutnou propagandu rozhodli demonstraci podpořit, rozhodli se, že svou sílu budou demonstrovat alespoň represemi vůči účastníkům pochodu a vlastně i vůči obyvatelům Jihlavy. Autobusové nádraží, kde byl sraz, bylo obehnáno policisty, na nádraží nebyl ani jeden autobus, celé nádraží bylo vyklizeno a každý kdo chtěl vstoupit na jeho půdu, byl kriminální policií natáčen na kameru, lustrován a prohledáván. Mediální propaganda, policejní manévry a přístup vedení města ke konání akce vzal za své. Jak jsme se již ale zmínili, ani takováto „opatření“ neodradila přibližně 80 účastníků od uskutečnění pochodu.


Poté co dorazili opozdilci, na které se čekalo díky policejním represím, se dav seřadil do trojstupů a vyrazil směr náměstí Svobody, kde si účastníci mohli vyslechnout kritiku vládnoucí garnitury a její negativní a laxní postoj vůči srbskému problému. Na náměstí vystoupil s projevem např. předseda DSSS Tomáš Vandas, nebo místopředseda Dělnické mládeže Tomáš Skyba a další.Během trasy pochodu jsme občas mohli zahlédnout skupinku neuvědomělých mladých lidí s nehumánními postoji, kteří přišli demonstrovat jako protistrana. Asi si vlivem neznalostí neuvědomovali a neuvědomují vážnost onoho problému, když jsou schopni jít demonstrovat proti těm, kteří kritizují bombové útoky, které v minulosti zemi zužovali a kteří se veřejně staví za práva a svobodu srbského lidu. Jinak si to totiž nedokážeme vysvětlit. Vždyť tou proti-demonstrací nepřímo vyjadřovali souhlas s těmi nelidskými krutostmi, které srbský lid potkaly. To může způsobit snad jen nevzdělanost nebo dokonalá mediální propaganda. Neměl by však být moderní evropský člověk, který se poučil z dějin a válečných konfliktů, založen na hodnotách úcty, hrdosti, solidarity a míru?


Přestože akci nepřála vláda, média, policie, městské zastupitelstvo a dokonce ani počasí, můžeme akci hodnotit velmi kladně. Přes všechny ty překážky, dostatečná část aktivistů našla v sobě úctu, rozhodla se ony překážky překonat a dát jasně najevo svůj postoj v otázce srbsko-albánského konfliktu a důstojně obhájit myšlenku Evropy svobodných národů. Věříme, že ani při příští příležitosti se médiím a spol. nepodaří odradit uvědomělé jádro, které opět vyjde do ulic dát najevo svůj názor.

Vyjádření svého názoru s problematikou srbsko-albánského tématu se chopili i aktivisté v Ostravě, kteří uspořádali den před konáním akce kvalitní sponti-demonstraci za hojné účasti na podporu srbského lidu a byli tak další početnou skupinou, která neváhala svobodně vyjádřit svůj postoj.
Zotročení národa, neznamená definitivní prohru. Kosovo je Srbsko!|Autor: Redakce| Zdroj: svobodnamladez.org