První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Informace

Národní odpor ve smyslu organizace přestal ve své podstatě existovat, když strach a nejistota přinutily vládnoucí režim a jeho komunistické soudce postavit nás mimo zákon, usnesením Nejvyššího soudu ČR z roku 2006, a naši aktivisté byli nuceni přejít do ilegality. V návaznosti na tuto situaci vznikl projekt svobodnyodpor.info, který slouží jako informační a ideologický portál nacionálních socialistů v českých zemích.

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace týkající se dění v hnutí odporu na území českých zemí a v zahraničí. Přinášíme pravidelné zpravodajství z oblasti politiky, undergroundu a hudební scény národně socialistického spektra. Mimo tématických článků, ideologických statí, reportů z demonstrací apod., zde naleznete také pozvánky na veřejná shromáždění, hudební a jiné akce konající se u nás nebo zahraničí.

Zajišťujeme a zprostředkováváme budoucí kontakt s jednotlivými skupinami národně socialistických aktivistů v českých zemích i zahraničí a pomáháme rozšiřovat infrastrukturu protirežimního odporu. Podporujeme jednotlivé skupiny aktivistů operující na našem území i cizině. Dáváme prostor všem k vyjádření svého názoru v rámci webové prezentace svobodnyodpor.info a snažíme se u nich o vzbuzení dostatečné seberealizace a schopnosti samostatného jednání a konání v rámci aktivit národně sociálního hnutí. Zabýváme se podporou a zviditelňováním nových i stávajících projektů na národně socialistické scéně.

Hnutí národního odporu vždy chtělo být charakteru v prvé řadě konstruktivního – tedy apelovat na základní ideologické principy národního socialismu a jejich projevy (politické, filosofické, lidské). Nebojte se tedy své vlastní aktivity a kreativity! Snažte se využít toho, co umíte a čemu dobře rozumíte - a podpořte tím pozitivně propagaci národního socialismu.

Náš světonázor a naše cíle zůstaly nezměněné. Zásadní korektury se nekonaly a ani nejsou nutné. Odmítáme, tak jak to dělají jiná uskupení, z účelových důvodů přizpůsobovat naše teze tzv. panujícím poměrům. My, nacionální socialisté, chceme přizpůsobit poměry našim myšlenkám, a to tak, že právě ony poměry zdoláme.

Pokud máte jakékoliv náměty, či připomínky, zasílejte nám své tipy na redakční mail. Za veškeré náměty a připomínky děkujeme.

Redakce svobodnyodpor.info