První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

16.-17.5.2014: Za zabité kamarády - Reho 2014 a Reho - Za svobodu Evropanů

Zveme a zároveň vyzýváme Vás a všechny Vaše přátelé a blízké k pietním pochodům „Za zabité kamarády – REHO 2014“ a „REHO – Za svobodu Evropanů“


Již 15. let uběhlo od smrti mladého člověka. Činy násilníků neevropského původu nadále drtí naše životy a naše zdraví. Miloš Reho nebyl první a bohužel ani poslední oběť jejich řádění. Multikultura je zlo podporované humanisty a liberalisty, kteří si s původních obyvatel Evropy, dělají terče, aby mohli dál úspěšně potlačovat svobodné myšlení a rozhodování člověka nad bojem za svou vlastní svobodu. Jednohlasně řekněme své DOST! Zvěrstva páchané na nás musí skončit!

Morální povinností každého Evropana, je bránit svůj domov. Společnými silami a společným hlasem našich srdcí strhejme okovy chorobného myšlení a ukažme svobodě nový směr.

Svůj boj nikdy nevzdáme!


Motto: Za zabité kamarády – REHO 2014

Kdy: 16. 5. 2014

Kde: Litvínov


Motto: REHO – Za svobodu Evropanů

Kdy: 17.5. 2014

Kde: Litvínov


Program 16.5.2014

19:00 – 19:45 – Shromáždění na litvínovském autobusovém nádraží

19:45 – 20:00 – Vzdání úcty na místě úmrtí Miloše Reha

20:00 – 21:45 – Pietní pochod městem Litvínov

21:45 – 22:00 – Ukončení akce


Program 17.5.2014

10:00 – 12:45 – Shromáždění na litvínovském autobusovém nádraží

13:00 – 13:15 – Vzdání úcty na místě úmrtí Miloše Reha

13:15 – 13:30 – Pochod na litvínovské Náměstí Míru, kde budou předneseny projevy řečníků

14:30 – 16:30 – Pochod městem Litvínov

16:45 – 17:00 - Ukončení akce

(Uvedený časový harmonogram je pouze informativní)


Shromáždění je oficiálně ohlášeno na příslušných úřadech a bude probíhat v souladu se zákony ČR. Účastníci akce jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a jakékoliv projevy či činnosti, které nebudou v souladu se zákony, budou brány jako provokace a jako s provokatérem bude s dotyčným následně jednáno!

Účastníci budou oděni do bílých košil s černou smuteční páskou (není samozřejmě podmínkou). Politické strany a agitátory prosíme o shovívavost k povaze akce a o pozdržení se prezentování svých programů a idejí, po ukončení akce jim bude poskytnut dostatečný prostor. Kontakt s médii bude pouze prostřednictvím organizátorů, kteří budou dávat oficiální prohlášení pro tisk, je to pouze preventivní opatření po dřívějších zkušenostech. Nechceme, aby této akci někdo dal punc propagace nebo demonstrace. Pietu nepořádá žádná organizace či hnutí. Předem děkujeme.


Během akce je zakázáno:

- Požívání alkoholických nápojů a kouření

- Zákaz provolávání jakýchkoliv hesel a hesel s politickým tématem

- Zákaz propagování politických stran a jejího programu – Zákaz provokování osob, nesouhlasících s našimi myšlenkami

- Zákaz nošení jakékoliv zbraně

- Zákaz komunikace s novináři – Zákaz telefonování

- Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, vstup zakázán!

Pokud nebude brán zřetel na požadavky pořadatelů, bude dotyčná osoba označena za narušitele, vyvedena a předána PČR. Za následek muže být úplné ukončení a rozpuštění akce.


Je povoleno:

- Transparenty a vlajky pouze s tématickým obsahem

- Černé vlajky a vlajky krajů a států vyjadřující podporu a soustrast zavražděným na tyčích maximální délky 150 cm

- Bílé košile se smuteční černou páskou

- Svíčky a pochodně (pouze 16.5.2014), květiny a věnce

Akce 16. 5. 2014 probíhá ve večerních hodinách. Povinnosí každého účastníka je mít svíčku nebo pochodeň.


Účastníci by měli mít vypnutá svá mobilní zařízení a dbát pokynů pořadatelů. Zvolte takový oděv, abyste se vyhnuli trestnímu stíhání. Mějte na paměti, že se jedná o vzpomínkový akt za zavražděné a trpící, tudíž chovejte se během akce v tichosti. Jakákoliv finanční pomoc je vítána.


Základní listina práv a svobod – čl. 17, odst. 1-3 dle usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.:

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.Pokud máte nějaký dotaz, pište své otázky na naši E-mailovou schránku.

kontakt: milosreho@gmail.com
web: http://milosreho.wordpress.com/
Facebook: Oficiální stránka události|Autor: Redakce|Zdroj: milosreho.wordpress.com|2.5.2014|