První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Detroit - Smrt bílé civilizace

Ten, kdo pochybuje o dlouhodobém negativním efektu zaplavování našich domovin vlivy třetího světa, nemusí hledat příklad nikde jinde než v Detroitu. Tam nová zpráva ukázala, že téměř polovina všech dospělých ve městě je "funkčně negramotných" a v podstatě nemůže fungovat v normální společnosti. Ve zprávě od "Detroitského regionálního rozvoje pracovních sil" se říká, že "Národní ústav pro gramotnost odhaduje, že 47 % dospělých v Detroitu je funkčně negramotných, s odkazem na neschopnosti jednotlivce číst, mluvit, psát a provádět výpočetní operace v běžných životních situacích.""Obecně platí, že ti dospělí, kteří dosáhnou úrovně 1 (na stupnici od 1 do 5, od nejnižší po nejvyšší) mají problémy s prováděním takových každodenních úkolů jako je např. umístění křižovatek na mapě, čtení a pochopení krátkých novinových článků, nebo výpočet celkových nákladů na objednávkovém formuláři."

Zpráva připouští, že šokující úroveň negramotnosti nelze vysvětlit pouze nedostatkem středoškolského vzdělání.

"Víme také, že z 200 000 dospělých, kteří jsou funkčně negramotní, má přibližně polovina maturitu nebo GED, takže tento problém nelze řešit pouze zaměřením na dokončení vysoké školy u dospělých," řekli bezradní liberálové.

Navíc se ve zprávě píše, že jsou to "souhrny a označují problém celoplošně. Dle sčítání lidu také víme, že v některých čtvrtích v rámci města je větší koncetrace dospělých, kteří jsou funkčně negramotní a nebo jim chybí vzdělání."

Zpráva ignoruje zřejmý fakt: Detroit je nyní "černé" město a bylo zcela zničeno poté, co byli bílí vyhnáni strašlivou kombinací černošské úrovně kriminality, kolapsem norem a neefektivní byrokracií. Stručně řečeno, bílí zjistili, že je nemožné žít v oblasti, ve které již není fungující moderní bílá západní společnost.

Násilná kriminalita v Detroitu je jedna z největších ve Spojených státech. Oficiální míra kriminality je 62,18 na 1000 obyvatel za majetkové trestné činy a 16,73 na 1000 obyvatel za násilné trestné činy (ve srovnání s národními hodnotami 32 na 1000 obyv. za majetkové trestné činy a 5 na 1000 obyv. za násilné trestné činy). Oficiální záznamy také ukazují, že až 70 % vražd má souvislost z drogami.

Černošské zločiny přinutili poslední velký obchod s potravinami opustit Detroit. Masivní krádeže, krádeže zboží a podmínky třetího světa přiměly tak poslední velký obchod, Farmer Jack, v roce 2007 odejít. Od té doby je Detroit jedno z největších amerických měst, které nemá jediný potravinový řetězec uvnitř města.

Rozsáhlé oblasti města jsou zcela rozbité a leží v troskách, toto prosperující město amerického automobilového průmyslu bylo přeměněno na pustinu, která se podobá válečné zóně.


Jaký je důvod tohoto stavu?

Podle amerického sčítání lidu z roku 2010 je 1,23 % populace v Detroitu asijské, 81,84 % černošské, 10,42 % bělošské a 6,51 % jsou "ostatní".

Rasová změna v Detroitu poskytuje klíč k pochopení kolapsu ve městě.

V roce 1930 bylo 92,3 % obyvatel bílých.

V roce 1940 bylo 90,8 % obyvatel bílých.

V roce 1950 bylo 83,63 % obyvatel bílých.

V roce 1960 bylo 70,8 % obyvatel bílých.

V roce 1970 bylo 56,0 % obyvatel bílých.

V roce 1980 bylo 35,7 % obyvatel bílých.

V roce 1990 bylo 22,2 % obyvatel bílých.

V roce 2000 bylo 12,3 % obyvatel bílých.

A v roce 2010 klesla bílá populace na přibližně 10 % i když mezi toto číslo patří nepochybně i "hispánci" a přistěhovalci ze Středního východu.

Zničení kdysi velkého města Detroit na město podobající se destinaci třetího světa je jedním z nejvýraznějších pohledů do budoucnosti západní civilizace v případě, že budou pokračovat současné rasové demografické trendy.

Jen slepý to nevidí...


|Autor: Redakce|Zdroj: rodobrana.wordpress.com|12.7.2014|