První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Hrad Wewelsburg

Wewelsburg se nachází 20 km od vesnice Paderborn v Německu. Byl postaven v letech 1603 - 1609 jako sekundární bydlení pro prince-biskupa. Zdi tohoto hradu byly postaveny do trojúhelníku. V roce 1301 prodal hrabě Von Waldeck Wewelsburg princi-biskupovi.


 Wewelsburg byl několikrát během své historie zničen - během třicetileté války a během okupace švédskými vojsky. Od roku 1654 byl zničený zámek přestavěn knížetem Theodorem Adolfem von Reckem. Jeho nástupce Ferdinand von Fürstenberg provedl několik architektonických změn - všechny tři věže hradu dostaly barokní kupoli.

Na tomto hradě proběhly i čarodějnické procesy v roce 1631 (pokoj bývalé inkvizice je umístěn v suterénu vedle východní věže). Legenda říká, že na hradě bylo v 17. století asi 1000 čarodějů mučených a později popravených v jeho stěnách.

Během sedmileté války (1756-1763) byla sklepní místnost pravděpodobně používána jako vojenské vězení. Toto vězení existovalo do konce roku 1802 v suterénu západní věže. Během 18. a 19. století hrad upadl do zkázy. V roce 1802 připadl hrad do vlastnictví pruského státu. 11. ledna 1815 do hradu udeřil blesk, který zničil severní věž.

V roce 1924 se hrad stal majetkem okresu Büren a byl změněn na kulturní centrum. O rok později byl hrad renovován jako místní muzeum, restaurace a ubytovna. Na konci dvacátých let se severní věž ukázala zas jako slabina a musela být v zimě v letech 1932-33 opět rekonstruována. Zachování hradu bylo podporováno skupinou "Klub pro zachování Wewelsburgu".

V roce 1934 podepsal Heinrich Himmler nájemní smlouvu s Paderbornem s úmyslem zrenovovat hrad jako "Reichsführerschule SS". Není známo, proč se Himmler zajímal právě o tento hrad. Jsou zde ale spekulace, že mu poradil právě Karl Maria Wiligut. Wiligut byl údajně inspirován starou legendou Vestfálské "Bitvy u břízy". Sága vypráví o poslední bitvě sjednocených germánských vojsk, které porazily římské legie. Wiligut údajně předpověděl, že Himmler si z tohoto hradu vybuduje baštu.

Původně měl Himmler zájem o hrad Schwalenberg. Wewelsburg navštívil poprvé 3. listopadu 1933. Zaujal ho hlavně trojúhelníkový tvar hradu. Ve stejný den se rozhodl hrad obnovit. Dne 22. září 1934 proběhlo slavnostní předání hradu Heinrichu Himmlerovi.

Z původně plánované Reichsführerschule SS se měl hrad rozšířit ještě o SS-Führerschule. Kromě fyzické přípravy v této škole měla být realizována i jednotná ideologická orientace, kurzy pro důstojníky, studování ranné historie, mytologie, archeologie, astronomie a umění. Ale ke skutečné výuce nikdy nedošlo.

První velitel hradu Manfred von Knobelsdorff představil druh severské akademie. Vědci SS praktikovali "germánský aplikovaný výzkum" s cílem podpořit rasovou doktrínu. Wewelsburg byl také centrem pro archeologické výzkumy v regionu.
Posádka hradu se skládala z obou složek SS: "General SS" a "Zbraně SS" (Waffen SS). Na hradě také pracovali zastánci ezoteriky, kteří zkoumali germánskou mystiku, kult předků, runy a rasovou doktrínu.

Himmler zde vytvořil i jídelny, hotelové pokoje, kuchyň, fotografické laboratoře a archiv. Vnitřní výzdoba hradu se sestávala z run a hákových křížů. Nádobí, které ozdobené runami a germánskými symboly spásy bylo vyrobeno speciálně pro Wewelsburg. Od roku 1939 byl hrad vybaven také různými uměleckými předměty, včetně pravěkých objektů, předmětů minulých historických epoch a děl současných sochařů a malířů s estetikou národního socialismu.

Himmler byl na zámku často přítomen. V roce 1936 založil Sdružení pro rozvoj a údržbu německých kulturních památek. Na rozdíl od ostatních SS sdružení bylo povoleno přijímat dary a půjčky.

Součástí Himmlerovým plánů se stalo "centrum nového světa" po konečném vítězství. Existovaly však pouze podrobné plány a modely. Projekt měl obsahovat 15-18 metrů vysokou stěnu s 18 věžemi včetně zámeckého areálu. Skutečný účel projektu nebyl nikdy definován. Hlavní cesta z vesnice se soustředila na severní věž s průměrem 1270 m. Obytná plocha měla být umístěna na severozápadě a v západní části areálu hradu měla být kasárna SS.

Přestavba se zastavila v roce 1943. Měla sloužit jako reprezentativní místnost pro SS-obergruppenführera. Ve středu mramorové podlahy byl Sonnenrad (slunce s dvanácti paprsky) - černé slunce, které mělo symbolizovat centrum zámku a tím celé germánské světové impérium.

Přímo pod Obergruppenführersaal byla krypta nebo také "zem mrtvých" - velká kruhová místnost s 12 žulovými sloupy a klenutým stropem zdobeným svastikou. Ve středu místnosti měl být tzv. věčný plamen - ale tento projekt nebyl nikdy zrealizován. Každý z pokojů Gruppenführera připomínala jiného hrdinu germánské mytologie a historie.

Když se nepodařilo zrealizovat konečné vítězství a Německo bylo téměř poraženo, nařídil Himmler hrad zničit. Wewelsburg byl zničen výbušninami. Pouze severní věž zůstala téměř neznehodnocena, což vyvolávalo spekulace mezi lidmi, že musela mít kouzelné vlastnosti. Faktem je, že SS měli 12 hlavních oddělení s dvanácti vůdci. Číslo dvanáct hraje důležitou roli v designu severní věže, viz Obergruppenführersaal.

Zámek ve Wewelsburg byl za nesmírné náklady přestavěn do starogermánské podoby. Byl zde založen "Černý svatý rád". Na tomto zámku se od roku 1934 pravidelně konaly obřady. Himmlerův pobočník, Karl Wolff, zavedl každého zúčastněného do podzemí kláštera, kde se mohl ponořit do germánské mystiky. Později 12 nejvýše postavených činovníků usedalo za kulatý artušovský stůl, každý si sedl za svůj erb. Pokud někdo z nich zemřel, vzali jeho erb a spálili ho v ohnisku haly Nejvyšších vůdců. v obřadní jámě se spalovala těla padlých hrdinů, popel se sypal do dvanácti schránek podél zdi okolo kruhové jámy, kde měl zůstat na věky...|Autor: Steiner|Zdroj: svobodnyodpor.info|17.10.2014|