První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Čas ideálů. Čas činů

Může být Česká republika místem nového obrození? Může naše malá zemička vůbec přinést světu něco nového, převratného, může vůbec něčím překvapit? Může být tento ateistický národ zdrojem nových ideí, filosofie, zrodu nového náboženství? Každý rozumný člověk by okamžitě odpověděl, že něco takového je nemožné. Avšak: Zázraky se dějí! Ano, o tom je celá lidská historie! Kdyby se neděly, viděli bychom vývoj jako strnulý a jednostranný, což nikdy nebyl! Naopak: Život a světový vývoj neustále přínášejí zvraty a překvapení. Víme z historie, že vše se může takřka přes noc změnit. Co se zdá být věčné a rigidní, může být rychle, elegantně, ať už klidně anebo násilně a za bouřlivých okolností, nahraženo, svrženo, překonáno. Zvraty a revoluce jsou možná častějším jevem než poklidný, předvídatelný vývoj!

A díky Bohu za to. Vědomí toho, že zítra, anebo za deset let, může být všechno jinak, aniž by tomu kdokoliv sebebohatší, sebemocnější mohl zabránit, se nazývá víra. Víra je to, co našemu českému národu chybí, a je to také to, co potřebuje, aby se vzchopil, aby se sjednomyslnil a obnovil svou národní hrdost. Víra v lepší budoucnost a víra – ano – v ideály! Ideály nezemřely, i když to tak může vypadat. Pouze jsme je na nějaký čas zavrhli a odložili, protože nás mnohokrát zklamaly a zradily. Víra v ideály je ale to, co nám pomůže v čase úpadku, co nám pomůže dostat se ze současného mravního úpadku, skleslosti, bezduchosti a šedi současného světa.

Víra v Dobro a touha po dobru nás projednou opět mohou spojit, sjednotit, a dát nám sílu postavit se Zlu dnešního světa, dát nám sílu vypořádat se s problémy, které jsou tak rozsáhlé a hluboké, že je raději nechceme vidět, dát nám sílu bojovat za své životy a za svou budoucnost.

Čím jiným může být budoucnost, než našimi současnými sny? Nenechme sny zemřít. Ideály pokračují. Dílo osudu nebylo dosud dovršeno. Český národ si zaslouží něco lepšího. Lepšího, než se mu dnes dostává, a k čemu míří. Škoda mít tak nízké ambice, jaké má většina, když jsou nadosah obrovské poklady! Přímo nebeské.

Zázraky jsou skutečností! I v kdysi tak hluboce a přesvědčeně ateistickém státě se probouzí nová duchovnost, mající potenciál přinést obrození a velkou změnu tisícům. Vrací se čas ideálů. Zapomenutých, překroucených a zneužitých, avšak živých a čekajících na uskutečnění, tentokrát však správným způsobem! Čekající na napravení, do podoby, v jaké byly stvořeny. Už žádné karikatury.

Nebojme se být idealističtí, hrdí na své přesvědčení a dobré touhy, pokud jsou ze srdce a pro dobro všech. Čas idálů a čas činů zvou k účasti. Říkají: Pojďte. Je čas. Rozum ruku v ruce s moudrostí, duchovností a vůlí nechť se chopí dobrého a spravedlivého díla.|Autor: Ladislav|Zdroj: radicalrevival.wordpress.com|23.11.2014|