První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Ďábel zvaný Trockij

Přesně před 87 lety, 27.12.1927, byl z komunistické strany sovětského svazu vyloučen Leiba Davidovič Bronštejn. Velmi ironická záležitost, protože tento vyloučený Žid nebyl nikdo jiný, než jeden z vůdců bolševické revoluce, pravá, či spíše levá ruka Lenina, zakladatel Rudé armády - Lev Trockij.


Pod tímto jménem ho zná už celý svět. Je až zarážející, jak se dnes na tohoto masového vraha a psychopata historie dívá jen jako na oběť samotného Stalina. Ano, je pravda, že sám Stalin se ho tak bál, že udělal hodně, aby se ho zbavil. Až mu nakonec agent NKVD roztříštil lebku. Každému co mu patří... Pokud se v dnešní době vzpomínají zločiny bolševismu, vše se soustředí na období stalinismu. Samozřejmě, Stalin byl bezpochyby psychopat, ale potichu se říká, že to bylo jediné období, kdy se komunismus ve východním bloku vytrhl vlivu světového židovstva.

Vraťme se však k Bronštejnovi. Byli to právě jeho Rudé gardy, které bezhlavě vraždili každého ideového odpůrce nově vznikající židobolševické vlády. A tím nemyslíme jen zabíjení nepřítele na bojištích, ale i vynášení okamžitých trestů smrti nad každým, kdo by zapochyboval o správnosti bolševismu. Ale pojďme popořádku. Když se Bronštejn-Trockij v New Yorku připravoval na revoluci a likvidaci carského Ruska, vyjádřil se takto:

"Musíme Rusko změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zajistíme takovou tyranii, o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu. Rozdíl bude jen v tom, že tato tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá. V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom přolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války. Největší bankéři zpoza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi... Pokud my vyhrajeme revoluci, proměníme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do tuposti, do zvířecího postavení."

Potom se vydal spolu s dvěma sty dobře vycvičenými profesionálními revolucionáři směrem do Evropy. V New Yorku dostal na cestu řádnou kopu peněz ze židovského bankovního domu, v Evropě mu již byl zřízen účet, kde se shromažďovaly finanční prostředky na revoluci v Rusku. Takto se dostal z Ameriky přes Kanadu až do Švýcarska, odkud přes Německo propašoval Lenina a další soudruhy až do Petrohradu. Bronštejn je přímo či nepřímo zodpovědný za vyvraždění carské rodiny, ruské inteligence, důstojnického sboru carské armády... Odpovědnost za nespočetné životy obyčejných lidí nevyjímaje.|Autor: Redakce|Zdroj: rodobrana.org|28.12.2014|