První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

24.březen – Německý akční den proti svévoli vlády

Jak redakce informovala v předchozím článku, byl v Německu 13. březen 2012 ve znamení razií proti skupinám Aktionsbüro Mittelrhein, Freien Kameradschaft Düsseldorf a dalším strukturám ve čtyřech spolkových zemí (Porýní-Falc, Bádensko-Württembersko, Severní Porýní-Vestfálsko a Durynsko). Bylo zadrženo 33 osob, z toho ve vězení zůstalo 24 z nich ve věku mezi 17 – 54 lety. Zadržené ženy byly propuštěny. Evidentním cílem akce bylo destabilizovat svobodné nacionální struktury, a to za cenu jakýchkoli obvinění.

Jedním ze zadržených byl také přední 29letý aktivista Axel Reitz z Pulheimu, obratný řečník přezdívaný vládními médii jako „Hitler z Kolína“ nebo „demonstrant z povolání“. Policejní šikana pro něj není ničím novým, zatčen byl již několikrát a za politické aktivity strávil asi dva roky ve vězení. Další obětí represe je dlouholetý aktivista Paul Breuer z kolínských svobodných sil. Zatčený byl také aktivista z Düsseldorfu a pravidelný řečník na demonstracích 34letý Sven Skoda. Byl obviněn z pobuřování, hanobení a používání neústavních symbolů. Jeho specializací bylo šifrování a bezpečná komunikace.

Jen několik hodin po zahájení razií uspořádaly nacionální struktury z Dortmundu spontánní demonstraci, které se účastnilo 100 aktivistů. V projevech protestovali proti policejní praxi, která nechává volnou působnost násilnickým přistěhovaleckým gangům, zatímco se zaměřuje na zoufalé pokusy zastavit národní odpor.

Centrum zatýkání bylo v západoněmeckém Porýní. Další razie proběhla ve čtvrtek 15. března 2012 v bavorském Mnichově, kde policie prohledala byty aktivistů pod záminkou, že hledá protiústavní symboly. Když policie nebyla úspěšná, akci ukončila a nikoho nezatkla.

Německé nacionální síly v kampani na akční den zdůrazňují faleš a pokrytectví vládních úřadů a politiků, kteří kritizují stav lidských práv v Íránu, Čině nebo Rusku, a v samotném Německu jsou zatýkáni vybraní opoziční političtí aktivisté, jejichž jediným zločinem jsou politicky nepohodlné a nežádoucí postoje. Vládní úřady v Německu proto bez skurpulí pronásledují politickou opozici v zemi, které se bojí čelit ve volbách a zneužívají k tomu mašinerii státního aparátu.

Žádnému ze zatčených aktivistů se nepodařilo prokázat žádnou násilnou aktivitu, přesto čelí obvinění ze zločinného spolčení. Ke zklámání státního zástupce v Koblenzi se žádný ze zatčených nedoznal (podobnou informaci by provládní média okamžitě oslavovala). Policejní šikana a zatýkání bez důkazů je snahou pomocí represí potlačit protesty svobodných nacionálních sil v zemi.

Protože povolená státní média o zatýkání opozičních disidentů v Německu neinformují, nebo podávají lživý a zkreslený obraz událostí, vyzývají svobodné nacionální struktury ke Dni odporu proti politickému despotismu a svévoli vlády na sobotu 24.března 2012. Je na každé skupině a svobodné struktuře, aby svůj prostest uskutečnila spontánně a poukázala na násilné potlačování lidských práv a politické perzekuce. Forma protestů bude kreativní a různorodá, v každém městě se může lišit. Jako příklad může sloužit distribuce letáků v ulicích, demonstrace, informační stánky, transparenty nebo pouliční divadlo – možnosti jsou nekonečné.

Také svobodné nacionální struktury v Čechách a na Moravě podporují odpor německých kamarádů, opětují jejich nedávnou podporu a masové razie nejsou v dnešním totalitním a kolabujícím systému nic nového ani nečekaného. Vyzýváme proto české aktivisty, aby se ke kampani proti politickému despotismu a policejní zvůli připojili i na našem území. Adresa velvyslanectví Německé totalitně demokratické republiky je Vlašská 19, Praha 1 – Malá Strana (Metro Malostranská linka A, tramvaj Malostranské náměstí linky 12, 20, 22). Protestujme před vyslancem totalitního státu Detlefem Lingemannem! Vyjádřeme odpor kolabujícímu despotickému režimu a strhněme jeho demokratickou masku!

Solidaritu s národními politickými vězni! 


Widerstand – Odpor!|Autor: Redakce|Zdroj: odpor.info|22.03.2012|