První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Deset odpovědí židovským přisluhovačům

Aby Němečtí nacionální socialisté poučili své spoluobčany o židovské otázce, vydávali celou řadu publikací, článků a letáků pro své příznivce, aby i s menšími znalostmi problémů nebo ne zrovna rozenými propagandistickými schopnostmi uměli argumentovat tváří v tvář doposud laxním spoluobčanům. Proto bylo vytvořeno i následujících deset odpovědí na často kladené protiargumenty oponentů. Tyto odpovědi dobře ukazují způsob propagandy, jež nacionální socialisté používali. Některé z odpovědí by se určitě dali s menší úpravou použít i dnes a třeba ani ne výlučně na Židy.

Přeloženo z Zehn Knüppel wider die Judenknechte (1936), online na German Propaganda Archive, od Kurta Hilmar Eitzena.

V naší zemi jsou stále různí židovští přisluhovači, jenž se snaží narušit náš bouřlivý útok proti židovským světovým vládcům, snaží se nás zastavit nebo dokonce i přivodit náš pád. Následující rady a tipy názorně ukazují jak může člověk odpovědět na argumenty našich oponentů nebo je dokonce použít proti nim.

Argument 1.: „Tvrdíte, že náboženství je soukromá záležitost, přesto neustále brojíte proti židovské víře!“ – Protiargument: „Židovské náboženství ve skutečnosti není nic jiného než doktrína zachování židovské rasy.“ (Adolf Hitler) „Vzdorujíce všem vládním snahám o ponárodnění, vytvořili Židé stát ve státě.“ (hrabě Helmuth von Moltke) „Nazývat tento stav ‘náboženstvím’ byl jeden z nejchytřejších tahů všech dob.“ (Adolf Hitler) „Z prvotní lži, tedy že židovství je náboženství a nikoli rasa, musely nevyhnutelně vyvstat lži další.“ (Adolf Hitler)

Argument 2.: „Vždyť zde koneckonců žijí i slušní Židé!“ – Protiargument: „Fráze ‘koneckonců’ jen dokazuje, že existují nevýznamné a velmi vzácné výjimky v našim boji proti Židovstvu jako celku. Už Martin Luther před čtyřmi stoletími viděl, že tato „slušnost,“ dokazovaná charitativními snahami veřejnými tak jak jen tyto snahy být mohli, není nic jiného než skrytá cena obchodu, který nevzdělaní Němci tisícinásobně splatí. „Drahý křesťane, věz a neměj pochyby, že hned po Ďáblu nemáš většího, nenávistnějšího, nejjedovatějšího a nejodhodlanějšího nepřítele než skutečného Žida… Pokud pro vás vykonají něco dobrého, není to proto, že by vás snad měli rádi, ale protože potřebují získat prostor k žití mezi námi, pročež musí samozřejmě něco udělat. Ale jejich srdce zůstávají stejná!“

Argument 3.: „Židé mají lepší ceny než němečtí obchodníci.“ – Protiargument: Jakýkoli podvodník může prodávat odpad. Židovští podvodníci mají na svědomí bankrot tisíců německých podnikatelů právě kvůli onomu zářnému odpadu, jež prodávají. Získá-li někdo dobré zboží levněji od Žida než od Němce, je to kvůli propojení židovských firem, jež srazí cenu výrobku, a tedy i dělníkovu výplatu. Ten kdo kupuje dobré zboží levně od Židů by neměl nikdy zapomenout, že kletba německých dělníků a slzy hladu jejich dětí padají na jejich hlavu!“

Argument 4.: „Existují přece i ‘bílí Židé’ [tj. Nežidé chovající se stejně jako Židé] – Protiargument: „To přece mluví proti Židům, ne pro ně! Skutečnost, že někdo zve podvodníky mezi námi ‘bílými Židy’ je jen důkazem, že být Židem předpokládá něco špatného, jinak by se špatní Židé nazývali ‘žlutí křesťané.’ Skutečnost, že zde máme tolik ‘bílých Židů’ mezi námi jen dokazuje destruktivní židovský duch, který již infikoval široké kruhy naší populace. Je to pro nás varováním, že musíme bojovat proti židovskému světovému moru všude.“ (Joseph Goebbels) Proto v 24. bod našeho programu stojí: „Bojujeme proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás[...].“

Argument 5.: „Pan Levi není Žid, protože byl pokřtěn!“ – Protiargument: Jak už jsme nastínili, Židovství není náboženství. Vůdce na to sarkasticky poukazoval, když během doby našeho zápasu [1919-1933] řekl, že Židovství je podivný druh náboženství, kdy člověk může už zdálky cítit jeho stoupence! Ne, Žid vždy zůstane Židem. Chaim Herz Bückeberg, lépe známý coby „Heinrich Heine,“ vtipkoval: „Jsou snad jejich dlouhé nosy jakousi uniformou, jež dovoluje Bohu Jehovovi rozpoznat svou starou ochranku, i když dezertovala?“ „Ani v nejmenším nechci Židy obrátit na víru,“ napsal Martin Luther, „je to totiž nemožné.“ Žid zůstane Židem. „V době potřeby zachrání dávka svěcené vody obchod i Židovstvo najednou!“ (Adolf Hitler).

Argument 6.: „Je pravda, že pan Moses Freundenstein je Žid, ale žili zde přece už jeho rodiče a prarodiče. Je jedním z našich dlouholetých občanů.“ – Protiargument: Stejně jako se koza nestane koněm, i kdyby třeba její otec a dědeček žili ve stejné stáji, tak se Žid nikdy nemůže stát Němcem, i kdyby jeho předci přišli do Německa jako podomní prodavači ve Varusově armádě [ještě za dob Římské říše].

Argument 7.: „Židé jsou přece také lidské bytosti!“ – Protiargument: „Samozřejmě, že jsou, nikdy jsme netvrdili opak. Ale stejně tak je třeba blecha zvíře, přesto ne zrovna příjemné. A protože blechy nejsou nijak pěkná zvířata nemáme žádnou povinnost je chránit a bránit je, starat se o to aby nás mohli kousat, trápit a mučit. Spíše se pokusíme je udělat neškodnými. To samé platí o Židech.“ (Joseph Goebbels).

Argument 8.: „Všichni lidé jsou si rovni.“ – Protiargument: Před třinácti lety byl v časopise „Strümer“ vytištěn obrázek. V něm bylo odpudivé prase, koukajícího ze svého chlívku na královského lva. „Všechna zvířata jsou si rovna!“ A co na to zavrčel lev v odpovědi? „To by sis, svině, přála!“

Argument 9.: „Antisemitismus je jen pro blbce!“ – Protiargument: Dnes již nemůžeme tuto lež v nacionálně socialistickém Německu slyšet. Můžeme si ji však přečíst v emigrantském tisku v zahraničí, můžeme ji slyšet od židovských našeptávačů u nás doma a zřejmě tak smýšlejí i židovští poskoci. My se můžeme jen smát a poznamenat, že Židé nikdy nezplodili jediného tvůrčího člověka, všichni velcí lidé každé země však byli nesmiřitelnými nepřáteli Židů. Někteří „intelektuálové“ mohou být tímto vynervovaní, zpochybní-li někdo jejich chápání tohoto problému, ale my i nadále poneseme onen válečný křik proti Židovi, stejně jako všichni velcí muži naší minulosti.!

Argument 10.: „Můžete žít s pobouřením a s přijmutím odpovědnosti za utrpení, které tisícům židovských rodin způsobily zákony Třetí říše?“ – Protiargument: „Je téměř zázrak, že se Židům v Německu nestalo téměř nic, byly pouze obnoveny práva německé politiky a kultury, které Židé našemu národu postupně kradli.“ (Alfred Rosenberg) Ale i kdyby několik stovek židovských rodin v Německu skutečně trpělo hlady, co je to ve srovnání s miliony německých rodin, které Židé zavraždili během století válek, revolucí a občanských svárů, ani nemusíme zmiňovat zničené rodiny kvůli lichvě a podvodům. „V bitvě mezi rasami, neexistuje příměří. Jsi-li německý lide odhodlán konečně se bránit, tak buď nelítostný!“ (Adolf Hitler)|Autor: Redakce|Zdroj:radicalrevival.wordpress.com|03.03.2012|