První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

19.5.2012: Reho 2012 - Litvínov

Zveme a zároveň vyzýváme Vás a všechny Vaše přátelé a blízké k uctění památky oběti. Projevme nejen svou soustrast, ale také vládnoucímu režimu ukažme, že zla páchané na našich občanech už bylo dost! Svůj boj nikdy nevzdáme!


Kdy: 19. 5. 2012


Kde: Litvínov 


Sraz účatníků je na mosteckém vlakovém nádraží od 10 – 11:45 hodin.


Program:

10:00 – 11:45 -  Shromáždění na mosteckém vlakovém nádraží a následný přesun na mostecký hřbitov
12:00 – 12:15 -  Pieta u hrobu Miloše Reha
12:15 – 12:45 -  Přesun na autobusové nádraží v Litvínově
13:00 – 13:20 -  Vzdání úcty na místě úmrtí Miloše Reha
13:20 – 15:00 -  Pochod městem Litvínov a následné ukončení akce

(Uvedený časový harmonogram je pouze informativní)

Shromáždění je oficiálně ohlášeno na příslušných úřadech a bude probíhat v souladu se zákony ČR. Účastníci akce jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a jakékoliv projevy či činnosti, které nebudou v souladu se zákony, budou brány jako provokace a jako s provokatérem bude s dotyčným následně jednáno!

Účastníci budou oděni do bílých košil s černou smuteční páskou (není samozřejmě podmínkou). Politické strany a agitátory prosíme o shovívavost k povaze akce a o pozdržení se prezentování svých programů a idejí, po ukončení akce jim bude poskytnut dostatečný prostor. Kontakt s médii bude pouze prostřednictvím organizátorů, kteří budou dávat oficiální prohlášení pro tisk, je to pouze preventivní opatření po dřívějších zkušenostech. Nechceme, aby této akci někdo dal punc propagace nebo demonstrace. Pietu nepořádá žádná organizace či hnutí. Předem děkujeme.
Během akce je zakázáno:

- Požívání alkoholických nápojů a kouření
- Zákaz provolávání jakýchkoliv hesel a hesel s politickým tématem
- Zákaz propagování politických stran a jejího programu
- Zákaz provokování osob, nesouhlasících s našimi myšlenkami
- Zákaz nošení jakékoliv zbraně
- Zákaz komunikace s novináři
- Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, vstup zakázán!

Pokud nebude brán zřetel na požadavky pořadatelů, bude dotyčná osoba označena za narušitele, vyvedena a předána PČR. Za následek muže být úplné ukončení a rozpuštění akce.


Je povoleno:

- Transparenty a vlajky pouze s tématickým obsahem
- Pouze černé vlajky na tyčích maximální délky 150 cm
- Bílé košile se smuteční černou páskou
- Svíčky, květiny a věnce

Účastníci by měli mít vypnutá svá mobilní zařízení a dbát pokynů pořadatelů. Zvolte takový oděv, aby jste se vyhnuli trestnímu stíhání. Mějte na paměti, že se jedná o vzpomínkový akt za mrtvého člověka, tudíž chovejte se během akce v tichosti.

Jakákoliv finanční pomoc je vítána.

Základní listina práv a svobod – čl. 17, odst. 1-3 :
“Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.”

Pokud máte nějký dotaz, pište své otázky na naši E-mailovou schránku.

kontakt: milosreho@gmail.com|Autor: Redakce|Zdroj: milosreho.wordpress.com|2.5.2012|