První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Matt Koehl: Rozmanitost a protimluvy multirasové společnosti

V politicky korektní Americe je módní mluvit o „rozmanitosti“ ve smyslu „naše síla leží v rozmanitosti.“ Je oslavována jako nepostradatelná ingredience v našem pokroku směrem k spravedlivé, svobodné a demokratické společnosti.


 Je to však skutečně rozmanitost, po které politicky korektní zastánci liberální demokracie touží?

Rozmanitost nepřímo naznačuje něco rozdílného – ODLIŠNOST! A respektování odlišnosti sebou nese přímý následek, totiž že rozmanitost by měla být zachována, nikoli zničena skrze rasové smíšení.

Zde je patrný jasný protimluv. Tito liberální představitelé „rozmanitosti“ ve skutečnosti nechtějí rozmanitost, ale její pravý opak, tedy: stejnorodost.


Respektování rasových odlišností

Snaží se nám namluvit, že věří v rozmanitost, zatímco ve skutečnosti jsou celkem nesví, dojde-li na manifestaci samotné bohaté tapisérie rasových rozdílů. Nejsou je schopni akceptovat, natož respektovat. Co chtějí a po čem touží je eliminace všech lidských rozdílů. Chtějí stejnost, stejnorodost – rovnost! Raději by viděli všechny jedinečné odlišnosti všech možných ras žijících v naší společnosti mizet ve vroucím hrnci míšení, věčného zničení biologické celistvosti každé jednotlivé rasové skupiny.

Existuje pouze jediná cesta, kterou si mohou různorodé rasy a etnika uchovat svou vlastní jedinečnou identitu; skrz separaci.

Zachování rasové/etnické identity je podle nás základním lidským právem, jenž by mělo být uznáváno i mezinárodním právem. Bez tohoto základního existenčního práva jsou všecha ostatní práva nevýznamná.


Stvoření

Stvoření není jednorázová akce ex nihilo, ale spíše postupný proces, který stále pokračuje. Je založen na základních nevědomých principech nekonečné pravděpodobnosti. Kreativní princip reprezentuje všemohoucí Vůli k vzestupné evoluci toho vesmíru. Je vyjádřeno v pokračujícím naléhání k nespočetné různorodosti, novým životním formám, novým druhům – k rozmanitosti.

A v organickém procesu stvoření předchází stvoření nového druhu zformování poddruhu, jinými slovy – ras. To je cesta růstu vzhůru.


Člověk a příroda

Mezi liberálními environmentalisty neexistuje duševní spojení. Zatímco mají zájem o zachování nejrůznějších druhů fauny a flóry, vůbec se nestarají o přežití vlastní rasy, jejíž demografické hodnoty se blíží k nebezpečně nízké hodnotě. A v tu samou chvíli nejsou se svými antropocentrickými předsudky schopni zvážit nezbytná eugenická opatření, která by vskutku přírodní prostředí zachovala – opatření, ve kterých je bytí soustředěno kolem života, ne kolem člověka, a které může obnovit ekologickou rovnováhu na naší planetě.

Tento rozpor vychází z fundamentálního selhání v pochopení základní části Přírody – stejně jako všech rostlin a zvířat na Zemi! Kvůli tomuto selhání vycházejí z předpokladu, že přírodní zákony se nevztahují na člověka. Následně se pak intelektuálně a duchovně odtrženi od Přírody snaží ignorovat fyzické následky takového oddělení.


Varování

A tedy v zájem těchto odrasovatělých europidů o jiné druhy a poddruhy se nevztahuje na jejich vlastní druh – a přesněji řečeno na poddruh – ignorujíc evoluční požadavky rozmanitosti milionů let.

Žil jednou člověk, který řekl:

„A zatímco se člověk pokouší vzpírat tvrdé logice přírody, upadá do boje se základními principy, kterým vděčí za existenci svého člověvěčenství. A tak musí jeho jednání proti přírodě zákonitě vést k jeho zániku.“ (Jeho kniha, I:11, 208)

Byli jsme varováni!


Příspěvek od amerického národního socialisty Matta Koehla.|Autor: Midilird|Zdroj: radicalrevival.wordpress.com|18.7.2014|