První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Smutné výročí

Tento týden se připomeneme jedno velmi významné datum. Jak všichni tušíte, jde o začátek války, ve které díky křivonosým intrikánům stanuli proti sobě bratrské evropské národy v nejkrvavějším a nejsmutnějším konfliktu naší civilizace.


Jako datum zahájení druhé světové války se obyčejně uvádí 1. září 1939. V tento den vstoupily německé jednotky do Polska. Nutno však poznamenat, že Polsko předtím odmítlo všechny německé mírové návrhy! Jádrem sporu se stala rozsáhlá území s německým obyvatelstvem, která jako výsledek diktátu západních mocností po skončení první světové války připadla právě Polsku. Dokonce v referendu se tito obyvatelé vyslovili pro připojení k říši a ta jednala již podle práva na sebeurčení. Nyní je na místě připomenout fakt, který se příliš nezdůrazňuje a to ten, že válku oficiálně vyhlásily Anglie s Francií Německu 3. září 1939 a ne naopak! Stejně jako skutečnost, že v tu dobu též přepadl Sovětský svaz Finsko a uloupil mu rozsáhlá území, dále přepadl Litvu, Lotyšsko a Estonsko a anektoval je! Pařáty rudé bestie se zmocnily i poloviny Polska! Přesto jako jediný agresor je vždy uváděno pouze Německo.

Nemám v úmyslu tímto článkem zabředávat detailně do příčin a důsledků, které vedly k této nešťastné události, ale přeci si připomeňme základní fakta a skutečnosti. Po nástupu národního socialismu se Německo, naprosto porobené a zmítané v agonii způsobené Versailskou smlouvou, stalo během několika málo let jednou z nejvyspělejších (troufám si říct i nejvyspělejší) zemí světa. To se samozřejmě přestalo zamlouvat světovládcům, kteří v tu dobu ovládali zbytek světa svými zhoubnými ideologiemi a to komunismem a kapitalismem. Dostali strach, že by něco životaschopnějšího, produktivnějšího a efektivnějšího, mohlo v celém světě nahradit již zmíněné politické systémy.

Proto začala válka, ve které na obou stranách našly smrt miliony hrdých mužů i žen naší krve. Její nešťastný výsledek poznamenal všechny evropské národy, které stále více trpí v bolestné křeči stahující se oprátky, kterou jim nasadili ve stínu dění krčící se příslušníci nadnárodní finanční mafie.


|Autor: Redakce|Zdroj: svobodnyodpor.info|1.9.2014|