První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Islám z pohledu nacionálního socialismu

K sepsání této krátké úvahy mě donutili neustálé diskuze mezi nacionalisty na téma islámu jako hrozby pro naši kulturu a určitý schizofrenní postoj, který se v těchto debatách projevuje. Na jednu stranu je to uvědomění si nebezpečí islamizace Evropy, na druhé straně jsou to sympatie k muslimským bojovníkům na Blízkém východě a podpora jejich zápasu se sionismem. Proto bych chtěl nabídnout svoje osobní stanovisko – ne proto, abych někomu říkal, co si má nebo nemá, ale jako námět k zamyšlení a další diskuzi, protože se mi zdá, že jde o stanovisko v našem hnutí stále menšinové.


Předně chci říct, že jakákoli islamizace Evropy je pro mě naprosto nepřijatelná. Muslimové a zvláště muslimští přistěhovalci jsou jednou ze skupin, které jsou v Evropě nežádoucí a tento problém je z našeho pohledu nezbytně nutné dřív nebo později vyřešit. Musí se to stát a je to nevyhnutelné. Neříkám to ale kvůli antipatii vůči islámu, právě naopak islám má moje sympatie – proč, k tomu se dostanu dále. Říkám to proto, že Evropa je náš prostor a islám do něj zkrátka nepatří, nic víc, nic míň. Tím jsem jasně vyjádřil svou hlavní výhradu vůči součanému islámskému hnutí. Teď bych se chtěl zaměřit na jádro své úvahy – proč by každý nacionální socialista měl islám považovat za přítele a nikoli za nepřítele.

Jak známo, vždycky v historii platila zásada „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“. Tato zásada platila i v historii našeho hnutí. Každý přesvědčený nacionalista by si měl uvědomit, kdo je hlavním nepřítelem našeho hnutí. Tento nepřítel je horší a nebezpečnější než všichni ostatní a vždycky bude. Samozřejmě mám na mysli sionismus a jeho stoupence. A pokud někdo sionismus nepovažuje za hlavního nepřítele evropské kultury a civilizace, tak se podle mého názoru nemůže nazývat nacionálním socialistou. To už ať si zváží každý sám.

Pokud tedy přijmeme fakt, že sionismus je to, proti čemu bychom měli bojovat především, potom je logické se zamyslet nad tím, kdo další má zájem na zničení světové nadvlády sionismu. Samozřejmě jedním z hlavních hráčů v této hře je islám. Už od druhé světové války muslimové neúnavně bojují proti sionismu na Blízkém východě a já otevřeně říkám, že je v tomto boji podporuji. Koneckonců i v době koloniální nadvlády Britů a Francouzů nad islámským světem, v polovině dvacátého století, bojovali muslimové bok po boku s nacionálními socialisty proti společnému nepříteli, jak jen to bylo možné. Podle mého názoru bychom si dnes měli tuto spolupráci připomenout a v blízké či vzdálené budoucnosti na ni opět navázat. Sami totiž nezvítězíme, jak už se jednou v historii potvrdilo.

Takže můj závěr je – Evropa je naše, Blízký východ je islámský a ten skutečný nepřítel je společný!|Autor: Yngvisun|Zdroj: svobodnyodpor.info|22.10.2014|