První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Volný trh a imigrace: Dva myšlenkové experimenty

Zastánci volného trhu - ekonomiky otevřených hranic a masové imigrace - musí mít z tohoto příběhu radost (článek "Německo vítá imigranty, aby podpořili ekonomický růst"). Víme, že nám říkají o tom, jak národy s nízkou porodností potřebují cizí imigraci kvůli "nedostatku pracovních sil" (přesto Španělsko a USA mají vysokou nezaměstnanost spojenou s rozsáhlou imigrací), nebo o potřebě "větší produktivity a ekonomického růstu" (přesto mnozí imigranti mají nízkou kvalifikaci a žijí na sociálních dávkách a dokonce i vysoce kvalifikovaní často inklinují k tomu být spíše konzumenty služeb), či potřebě "mladších pracovníků", kteří by platili sociální služby pro stárnoucí původní obyvatelstvo (ano, mladí nebílí budou zajisté ochotně platit péči starých bělochů, které nenávidí, v případě, že migranti dosáhnou dostatečnou politickou sílu).


Někdo by mohl také zpochybnit, zda je odpor k imigraci z ekonomického úhlu pohledu skutečně iracionální - tedy z ekonomického pohledu původního obyvatelstva - jelikož prakticky všechny benefity (pokud nějaké existují) "ekonomického růstu" připadnou samotným imigrantům (a pravděpodobně bohatému původnímu obyvatelstvu) dříve než majoritě domácích. Toto jsou samozřejmě všechno ekonomické argumenty.

Na druhé straně můžeme také argumentovat, že jsou tu důležitější věci než ekonomika - např. demografická náhrada, rasové přežití, genetické zájmy a kultura. Ale vraťme se zpět k některým základním argumentům ve prospěch volného trhu a zamysleme se nad těmito dvěma myšlenkovými experimenty.

1. Podporovatelé volného trhu tvrdí, že je tím nejracionálnější a nejefektivnějším přístupem pro alokaci zdrojů, řízení ekonomiky a zvyšování životních standardů. Dozvídáme se, že poptávka a nabídka a další volnotrhové mechanismy podporují racionální rozhodování a motivují k chování, které vede k optimalizovaným výsledkům pro společnost. Pokud se podívají na globální ekonomiku a řeknou, že je nedostatek pracovních sil v "X" a přebytek v "Y", tak pak volný trh diktuje, že nejefektivnějším řešením problému je pohyb pracovních sil z "Y" do "X". Takto je nedostatek pracovních sil v "X" - pravděpodobně kvůli nízké porodnosti - vyřešen.

Proč však musí být takové řešení globální? Co se stane, pokud země s nízkou porodností nebude, nebo nemůže řešit "nedostatek pracovních sil" imigranty? (Poznámka: Japonsko může být v případě takového scénáře příkladem reálného experimentálního modelu, protože udržuje pevnou linii proti imigraci, která je považována za pochybnou). Důvody pro "ne imigraci" nás nemusí zajímat. Předpokládejme, pro účely tohoto systémového modelu, že masová imigrace není možná nebo žádaná. Co se pak stane?

Pokud je volný trh skutečně tak efektivní v nalezení správných řešení pro společenské problémy a alokaci zdrojů, neměl by pak fungovat v národním kontextu? Proč nemůže volný trh vyřešit čistě vnitřní problém nízké porodnosti a nedostatku pracovních sil? Proč je tu pokrytectví v prosazování magických vlastností volného trhu na globální úrovni, ale jeho beznadějnosti na úrovni národní? Neměl by volný trh, fungující lokálně i národně, vést k politickým rozhodnutím a alokaci zdrojů, které by motivovaly k politice přispívající k větší porodnosti původních obyvatel? A co tak zvýšit produktivitu prostřednictvím lepšího vzdělávání a především zvýšené automatizace? Pokud je volný trh skutečně "zázračným pracovníkem" pak by měl vést ke kreativním řešením národních problémů, ne pouze k dočasným nápravám problémů jakými jsou např. přelidnění / chudoba, které se mění od jednoho národa k druhému. Vychvalovaný volný trh by měl motivovat buď k natalitě, nebo antikoncepci kdykoliv a kdekoliv jsou potřeba.

Takže náš myšlenkový experiment je následující: Co by se stalo s nízkou porodností v případě absence imigrace? Skutečně se obyvatelstvo zmenší na nulu? Zkolabuje ekonomika? Budou všichni jen pasivně sedět a nechají národ zmizet z povrchu zemského? Ve skutečnosti je možné argumentovat, že bez imigrace jako pojistného ventilu, by byly národy nuceny rozvinout dlouhodobá řešení společenských problémů namísto jejich rozšiřování a odkládání řešení na budoucí generace. V případě, že by volný trh skutečně fungoval, byl by nezávislým ukazatelem a pracoval by i pro jednotlivé národy, nikoliv pouze na globální úrovni.

2. Můžeme uvažovat i o opačném myšlenkovém experimentu. Namísto omezení volného trhu z globální úrovně do národní ho rozšíříme z globální do mezihvězdné úrovně. Předpokládejme, že by Zemi kontaktovali mimozemšťané, kteří by byli bizarním druhem zcela odlišným od lidí. Tito vetřelci se rozmnožují tak rychle, že se stanou přemnoženými na své vlastní planetě. Prostředí Země je pro ně příznivé. Kromě toho jsou mimořádně inteligentní a produktivní - ve skutečnosti jsou ve srovnání s lidmi superiorní jako vynálezci a pracující.

Tito vetřelci chtějí dopravit svou nadměrnou populaci na Zemi, kde se zapojí do ekonomiky, těžké práce, tvorby vynálezů, vytváření podniků a výrazně zvýší hospodářský růst. Samozřejmě, že kvůli jejich rychlému množení brzy zaplaví Zemi a budou vytlačovat původní pozemšťany. Zároveň vzroste i populace na jejich rodné planetě, která se bude také dožadovat toho, aby mohla přijít na Zemi. Ale... pozemská ekonomika bude růst! Není to všechno na čem záleží? Pokud všechny obavy o demografické náhradě, kultuře atd. jsou "iracionální", tak pak by volný trh neměl problém s tímto scénářem, který zahrnuje postupné vytlačení a náhradu lidí vetřelci a to vše ve jménu globálního ekonomického růstu pro naši Zemi. Budou (podporovatelé volného trhu) takto argumentovat? Pokud ano, pak se odhalí jako zrádci lidstva. Pokud ne, pak proč se argument, že "jsou zde v konečném důsledku důležitější věci než ekonomický růst" neaplikuje na vnitřní situaci na Zemi? Možná bílí nechtějí být vytlačeni a nahrazeni ve svých vlastních zemích vetřelecké imigranty?


Překlad: Aman, www.protiprudu.org
Autor: Ted Sallis|Autor: Ted Sallis|Zdroj: protiprudu.org|23.10.2014|