První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Mediální hygiena a internet: blokování reklamy a pornografie

Snad poněkud netradičně se na následujících řádcích budeme věnovat převážně technickému tématu, které bylo až doposud v našich kruzích zcela opomíjeno. Ať už s libostí či nelibostí, každý čtenář těchto slov využívá internet a v rámci něj již nejspíše někdy narazil na dva jeho průvodní jevy: všudypřítomnou reklamu a mohutně rozšířenou pornografií. Jejich existenci vnímáme jako negativní fakt, a to v mnoha různých ohledech: od strhávání pozornosti, po skýtání podpory parazitům, kteří se jejich výrobou a šířením „živí“. Níže představenými zásahy se takovýmto jevům můžeme účinně bránit.


Kritéria zásahu jsou nastavena takto: jednoduchost, samoobslužnost, stabilita, účinnost. Nechceme, aby prezentované postupy představovaly trvalou, neustále pozornost vyžadující přítěž. A závěrem zde dodáváme, že tyto postupy nejsou ničím novým ani objevným: pro mnohé uživatele internetu mohou být notoricky známé, my tu píšeme pro ty ostatní.


Blokování reklamy pomocí nástroje Adblock Plus
Zde to je velice jednoduché. Tento nástroj je dostupný v podobě doplňku, takzvaného plug-inu, který lze přidat do všech internetových prohlížečů; následně průběžně načítá seznamy internetové reklamy (tyto seznamy tvoří dobrovolníci), kterou pak blokuje. Nejmarkantnější změny člověk zaznamená na stránkách i videích youtube či na tzv. zpravodajských serverech.

1. Otevřeme domovskou stránku projektu http://adblockplus.org/. Zde stačí kliknout na zeleně podložený nápis „Instal for…“. Vše ostatní je přehledně vysvětleno srozumitelným průvodcem.
   
2. Nyní je třeba nastavit doplněk, aby pracoval s námi požadovanými seznamy reklam. Ty jsou dělené dle národních okruhů, tzn., že jsou dostupné seznamy reklam na českých, německých, polských atd. webech. Zvolme jen ty, které opravdu potřebujeme! (větší množství může působit potíže.) V základu je povolen seznam reklamy na globálně rozšířených, většinou anglicky psaných webech, ten ponecháme, a přidáme k němu seznam česko-slovenský. To uděláme přes možnosti nastavení doplňku (hledáme „správce doplňků“ či „rozšíření“ v možnostech nastavení našeho prohlížeče), kde lze již dále postupovat intuitivně (směřujeme po ose možnosti – seznamy filtrů – přidat – Easy Czech and Slovak).

Pokud by česko-slovenský filtr v nabídce nebyl, můžeme jej přidat na stejném místě manuálně, vložením odkazu:

https://raw.githubusercontent.com/tomasko126/easylistczechandslovak/master/filters.txt

3. Hotovo, vše je funkční a dále již není třeba žádné údržby. Jen upozorňujeme, že tento způsob neblokuje, a ani nemůže blokovat, veškerou reklamu. Z principu (je třeba, aby někdo tvořil seznamy) není možné podchytit stále vznikající a zanikající případy reklamy.


Blokujeme sběrače informací pomocí doplňku Ghostery

Internetové stránky jsou zhusta zamořené různými nástroji na sběr informací. Povětšinou jde o neškodné nástroje, které slouží ke sčítání návštěvnosti či „optimalizaci reklamy“ (tzn. je vnucována reklama z okruhu témat, které sledujete) a podobně. Princip doplňku Ghostery, který tyto záležitosti blokuje, je totožný s předešle popsaným doplňkem Adblock (až na to, že seznamy nejsou nyní národnostně členěné).

1. Odtud nainstalujeme doplněk. Postup je lehce intuitivně zvládnutelný.

2. Otevřeme si nastavení doplňku a za pomocí srozumitelného průvodce jej nakonfigurujeme tak, jak potřebujeme. Doporučujeme povolovat jen to, u čeho máme alespoň představu, o co jde.


Blokování špehovací součásti vyhledávače Google

Nejrozšířenější internetový vyhledávač Google má vestavěný prvek, který soustavně sbírá informace o vyhledávaných tématech a obecně o pohybu na internetu. Přes známost tohoto faktu však není jisté, k čemuže společnost Google tato data skutečně užívá. Proto jednoznačně doporučujeme tuto vlastnost blokovat.

K tomu stačí nainstalovat jednoduchý doplněk, který bez jakéhokoliv dalšího nastavování a údržby tuto „vlastnost“ googlu eliminuje. Pro asi nejrozšířenější prohlížeč Firefox jej nalezneme zde, stačí kliknout na „Add to Firefox“. Pro jiné prohlížeče je třeba najít vhodný doplněk svépomocí jinde.
Blokování pornografie pomocí služby Open DNS

Tato záležitost je poněkud komplikovanější než předešlé zásahy, a tak se zde omezíme na pouhé konstatování, že toto provést lze. Nejúčinnější nástroj k tomuto představuje služba Open DNS. Jedná se alternativní DNS server, který je třeba nastavit v konfiguraci vlastního internetového připojení (buď v počítači, anebo i v modemu, vysílači či rozbočovači, tedy v „krabičce“, z níž internet vychází – přístup je pak blokován na všech počítačích, které jsou přes tento prvek připojeny)

Ohledně tohoto doporučujeme obrátit se na zkušenějšího uživatele anebo vyhledat jeden ze zevrubných, na internetu dostupných návodů. Za škody způsobené neodbornými zásahy samozřejmě neručíme.


|Autor: orkyniosdrymos|Zdroj: hrdost.net|19.11.2014|