První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Protokoly sionských mudrců

Autor tohoto překladu slavných Protokolů byl sám obětí Revoluce. Žil mnoho let v Rusku a vzal si za manželku Rusku. Vedle svých dalších aktivit byl po mnoho let ruským korespondentem listu MORNING POST; zde působil i v době vypuknutí revoluce v Rusku a jeho živý popis událostí v Rusku je dosud v paměti mnoha čtenářů tohoto deníku. Přirozeně se stal terčem nenávisti sovětů. V době, kdy byl kapitán Cromie zavražděn Židy, byl Victor Marsden uvržen do vězení v Petropavlovské pevnosti, očekávaje každým dnem, že bude vyvoláno jeho jméno na popravu.


 Podařilo se mu však uprchnout a nakonec se mohl, s podlomeným zdravím, vrátit do Anglie. Díky oddané péči jeho ženy a přátel se však uzdravil. Jednou z prvních věcí, které podnikl po svém uzdravení, byl překlad Protokolů. Pan Marsden byl neobyčejně dobře kvalifikovaný pro tuto práci. Jeho důvěrná znalost Ruska, ruského života a Ruštiny, na jedné straně, a jeho mistrné ovládání střízlivého literárního stylu v Angličtině, na straně druhé, mu poskytovalo výhodu, kterou se mohl chlubit jen málokdo. Důsledkem toho je, že v jeho verzi překladu máme neobyčejně čtivé dílo, a ačkoli je tato látka poněkud beztvará, literární cit pana Marsdena odhaluje nit táhnoucí se těmito dvaceti čtyřmi protokoly.

Můžeme bez nadsázky říci, že pan Marsden tuto práci zaplatil svým vlastním životem. Pisateli této předmluvy řekl, že u této práce v Britském muzeu nevydržel najednou déle než hodinu, protože ďábelský duch této látky, kterou překládal do Angličtiny, mu způsobil nemoc.

Po návratu do Anglie pan Marsden své spojení s MORNING POST nepřerušil, protože přijal nabídku, aby se stal zvláštním dopisovatelem doprovodu Jeho Královské Výsosti, Prince z Walesu, na jeho cestě po britském impériu. Z této cesty s Princem se vrátil na první pohled v mnohem lepším zdravotním stavu, ale o několik dní později po přistání náhle onemocněl, a po krátké nemoci zemřel.

Tato práce je jeho vrcholným monumentem! Jím vykonal nesmírnou službu Anglicky mluvícímu světu a nemůže být pochyb o tom, že bude zaujímat přední postavení mezi anglickými verzemi "PROTOKOLŮ SIONSKÝCH MUDRCŮ."

Celé znění zde.


|Autor: Redakce|Zdroj: hucek.cz|30.11.2014|