První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Globalisace a kapitalismus

Globalizace je pojem, kterým můžeme souhrnně označit celoplanetární prosazení ekonomického, ale i politického systému - v současném případě kapitalismu. Globalizace nemusí být zdaleka jen kapitalistická.Globalizace může být informační nebo společenská, kdy neexistují žádné hranice mezi národy planety atd. Globalizovaný kapitalismus je problém, který se týká Evropy, Asie, Ameriky a celkově se dá říci, většiny národů na této planetě. Tento systém s sebou přináší hlad, vykořisťování lidí a útlak většinové populace ze strany bohaté třídy, neboť soukromé vlastnictví je v rukou finanční elity.

Kapitalismus je systém založený na principu volného trhu, nadvýroby a zisku. Následek je ten, že menšina lidí ovládá nahromaděný kapitál, který získala pomocí burzovních obchodů, spekulací a to hlavní - z těžké práce pracující třídy. Z toho faktu vyplývá, že kapitalisté ovládají životy pracujících lidí, z nichž je většina dělníků, kteří i za tak směšné platy, co dostávají od svých zaměstnavatelů, musí uživit své rodiny. Kapitalismus tedy slouží menší skupině lidí na úkor většiny národa. Tento systém vede ve společnosti k asocializaci společenského chování, vyúsťuje v kriminalitu, krádeže, oslabování sociálních vazeb a v rasové konflikty (tento jev je spíše odrazem celkové globalizace společnosti a rozdílným genofondem lidských ras).

Kapitalismus se postupem času transformoval do dvou forem. První formu můžeme označit za lokální, která zahrnuje způsob vedení továren a firem, různé obchody, obchodování s akciemi, privatizace (převod veřejného, státního majetku do soukromého vlastnictví). Druhá je světová, která je ve stylu vedení obchodní politiky a prosazení globálních zájmů nadnárodních korporací. Tato druhá forma kapitalismu vede k válkám a bezdůvodnému zabíjení lidí. Funkce světového kapitalismu bude popsána níže. Kapitalismu je vlastní touha po zisku, ale i zároveň touha po moci, touha mít co největší zisky z obchodů. V dnešním globalizovaném světě se stále zvyšuje konkurence. Lidé se stávají nástroji systému, chtějí za každou cenu mít co nejvyšší profit a výdělek. Vlády států jsou ovládány mezinárodními kapitalisty zastoupených v nadnárodních korporacích, které devastují planetu svými projekty, jako jsou stavby různých vodních nádrží, přičemž dřívější infrastruktura a obydlí jsou zničeny a obyvatelstvo je vystěhováno, dále můžeme uvést masové kácení lesů atp.

Důsledky globálního kapitalismu se názorně projevují v dnešní finanční krizi. Podniky nejsou schopny vyplácet svým zaměstnancům výplaty a v mnohých podnicích a továrnách není práce, což je způsobeno přesycením trhu ve velké konkurenci nabízeného zboží. Podniky jsou nuceny prodávat své výrobky levněji nebo je nemohou prodat vůbec, tím pádem nejsou schopny pokrýt náklady na výrobu. V tomto procesu je zřejmé, že dojde k masovému propouštění zaměstnanců. Tito lidé mají často velké dluhy u bank a nejsou je schopni splácet, dluh jim banky nikdy neodpustí, čímž se lidé stávají závislí na celém tomto systému. Bezohlednost tohoto systému je jasná - ekonomika neslouží lidem, ale kapitalistům, kteří mají z práce pracujících lidí veliké výnosy.

Důležitým aspektem kapitalismu je válka. Válka vždy byla velkým výdělkem kapitalistů zastoupených v korporacích. Vezmeme si příklad na dnešních Spojených státech amerických (USA). USA jsou dnešní světovou imperialistickou velmocí. USA vedou války proti domnělému terorismu, za „národní zájmy“. Jenže když se podíváme z jiného úhlu pohledu, tak USA vedou války jen pro úzký okruh lidí, kteří figurují ve zmíněných mezinárodních korporacích. Tento proces můžeme demonstrovat následovně - USA rozbijí vládu dané země (Afghánistán, Irák a další), jako agendu k těmto krokům světoví vládci obviní danou zemi z podpory terorismu. (Otázka bokem - kdo jsou teroristé? Ti, kdo se brání imperialistickým agresorům a sionistům, nebo bohatstvím zfanatizovaní tyrani a jejich armády, které masově vyvražďují Palestince, obyvatele Iráku atd.?). Do země vstoupí korporace, které dostanou zakázku na obnovu zničené infrastruktury a co je hlavní, začnou těžit ropu a jiné nerostné bohatství země. Národní ekonomika státu je rozbita a zdevastovaná země je nucena si vzít půjčky (samozřejmě i s úroky) od Mezinárodního měnového fond (MMF) či Světové banky (SB). Tyto instituce jsou ovládány stejnými globalisty, kteří ekonomiku té dané země rozbili. Kruh se uzavírá a svět je v otroctví světového kapitálu.

Vlády evropských států vytvářejí stále represivnější zákony na potlačování hnutí odporu. Důkazem je stále více sledovacích kamer na ulicích, zavírání proti-státních národních aktivistů za mříže, velmi často jen za své politické názory. Od nového roku ’09 bude platit v České republice zákaz maskování účastníků demonstrací a státní monopol na násilí (policie) bude moci používat elektrické tasery, jejichž používání ve světě vedlo ke stovkám zabití. Ve státech Evropy budou vznikat speciální útvary pro okamžité potírání odporu v ulicích. Odposlechy hovorů jsou na denním pořádku. Globalisté do budoucna plánují implantovat ihned po narození do lidského těla mikročip, který bude snímat, kde se přesně nacházíte, co zrovna děláte. Osobní svoboda člověka bude zcela rozbita. Pokud někdo poukáže na zločinné chování „našich“ vládců, média, která právě podporují současný globální stav, použijí různé eufemismy na veřejnou diskreditaci lidí, kteří poukázali na faktické chování představitelů Systému.

V naší národně socialistické (NS) vizi uspořádání světa nebude válek, chudoby ani útlaku kapitálu. Pracující třída lidí bude opět nezávislá a odproštěná od svazujícího kapitalismu, NS nebudě dělat rozdíly mezi evropskými národy ani lidmi těchto národů, každý člověk bude pevný článek národní pospolitosti, která musí být zásadně beztřídní, protože třídně rozdělená společnost nemůže být nikdy navzájem solidární. Konstruktivní řešení dnešních problémů je v národně sociální revoluci, kde lidé nové, svobodné Evropy si budou rovni a nebudou muset žít v multi-kulturní společnosti, která vede k rasovým konfliktům, jelikož přistěhovalci se nedokážou, a v mnohých případech ani nechtějí, přizpůsobit stylu života  původní společnosti. Národní socialismus lidi spojuje, vytváří národní solidaritu, naproti tomu kapitalismus lidi rozděluje na třídy a vytváří ve společnosti konkurenci. Svobodná společnost může nastat jen tehdy, pokud bude člověk žít ve společnosti lidí, kteří budou žít stejně svobodně. Budujme sociální a národní odpor proti Systému, za Evropu národů ve společném prostoru, ve kterém bude mít každý národ svoje pevné místo!

Nacionalismus místo globalizace!

Revoluční socialismus místo kapitalismu!|Autor: Antonín Kopecký|Zdroj: svobodnyodpor.info|14.12.2014|