První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Lovecraftova nenávist k Čechům a Škvoreckého lži

V českém prostředí je díky eseji Podivný pán z Providence od Josefa Škvoreckého zažitá představa, že Lovecraft vyslovoval nenávist mimo jiné i konkrétně k Čechům. Některé levicově orientované organizace a spolky tyto jeho údajné citáty využívají ve své propagandě (např. „Čechy v ČR nechceme“). Pojďme si tedy uvést na pravou míru, jak to s jeho výroky ve skutečnosti bylo.

„Později psaný esej Podivný pán z Providence již nese znaky důkladnějšího seznámení s prameny a tolerantnějšího přístupu. Nicméně i zde se Škvoreckému povedl určitý přešlap. Správně upozorňuje na Lovecraftovu xenofobii, v té době ostatně obvyklou, a dodává, že Joe Czanek, jeden z nešťastných zlodějů v povídce Hrůzný stařec, je „česká obluda“. K takovému závěru neexistují důvody – samostatné jméno Czanek je evidentně spíše polské a také polských emigrantů v Americe bylo zřejmě více něž těch českých. Ve stejném textu navíc cituje Škvorecký z jednoho Lovecraftova dopisu slova o tom, že Češi jsou „zvrhlá zvířata, obludy prohnilé fyzicky i duševně“.

Je krajně nepravděpodobné, že by Lovecraft skutečně mínil české etnikum. zato však v jeho korespondenci najdeme výpady proti bohémům, anglicky Bohemians. Je možné, že by vynikající anglista Škvorecký žijící léta v kanadském exilu mohl takto fatálně nepochopit anglický text?

Lovecraft ostatně českou zemi zmiňuje v Případu Charlese Dextera Warda. Praha zda ovšem figuruje nikoliv coby město degenerovaných oblud, ale jako starobylé místo propojené s dávnými okultními tradicemi.“

(Ivan Adamovič, Přerušovaný šepot ve tmě)
|Autor: Redakce|Zdroj: dedictvipredku.wordpress.com|8.12.2014|