První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Televize - Nejúčinější způsob psychomanipulace

Diktatura podprahového ovládání. Současná celosvětová psychologická válka plánovaného chaosu a míchání ras a národů je vedena do velké míry prostřednictvím masmédií. Nejsilnější médium - televize - způsobila, že svět se stal velkou vesnicí, v níž se prostřednictvím vizuální informace může domluvit každý s každým. Tento způsob komunikace se ukazuje být hybnou silou dalšího vývoje. Zneužívání televize se tak jako jeden ze způsobů psychotechnické "zbraně" stává nejdůležitějším a nejúčinnějším prostředkem psychologické války.
Používání tohoto prostředku na zlomení duchovního a mravního odporu obyvatelstva se stává stále efektivnější. Zneužívání televize je univerzální cestou k unifikaci myšlení a následného řízení lidí. Je to kategorickou podmínkou nadnárodní integrace, a nakonec instalování světové vlády. Někdy se zdá, že lidé jsou už zcela závislí na televizním signálu. Pod jeho sugescí se jakoby na rozkaz smáli, plakali, vraždili nebo dělali revoluce. Fenomén televize jako psychozbraně však má své zajímavé pozadí.


Demence z televize

Izraelský lékař Moše Aronson napsal v britském New Scientist, že sledování televizních programů vede k předčasné demenci a zvyšuje možnost onemocnění na Alzheimerovu chorobu, což znamená rozpad osobnosti, úplnou ztrátu paměti a brzkou smrt. S televizí úzce souvisí princip hypnózy. Jde o to, utlumit lidskou vůli nebo proces rozhodování a vnést do podvědomí nějaký příkaz, ovlivnit názory a filozofii nebo provést analytický rozhovor.

K navození hypnotického spánku od lehkého (když si člověk uvědomuje vše, co se s ním děje), až po těžký (když si už nepamatuje vůbec nic), existuje celá řada pomůcek. Buď je to pravidelně blikající světlo nebo pravidelný zvuk, monotónní hlas atd. Do této škály však patří i televize.

Vědci zjistili, že přibližně po pěti minutách sezení před televizní obrazovkou se začne v člověku utlumovat přirozené vnímání a člověk se dostává do lehkého hypnotického spánku. Je to zejména proto, že obrazovka je ve své podstatě pravidelně blikající světélko.

To znamená, že přestože člověk vidí obraz, slyší zvuk, komunikuje s okolím, pije kávu, pojídá keksy, má utlumené přirozené procesy rozhodování. Tedy přestává autenticky hodnotit přijímané informace a nezaujímá k nim adekvátní postoj. Většina televizních podnětů, názorů a myšlenek přichází bez kontroly, čímž formuje výsledný názor člověka na život, politiku, náboženství, násilí, jídlo a podobně. Tak se pak snadno stává, že většina lidí má stejné, tzv. televizní názory. To využívali už komunisté, když vysílali seriály na objednávku, např. některé Dietlovy prorežimní seriály s 99 % sledovaností, aby dostali stádo tam, kde ho chtějí mít.


Přímo do podvědomí

Film nebo televize může ovlivňovat i skrytým způsobem. Televizní obraz je vytvářen paprskem, který se pohybuje horizontálně přes obrazovku 30 krát za sekundu. Obraz, který divák vnímá jako celek, se vlastně vytváří průběžně. Jelikož vědomá část mozku pracuje třikrát pomaleji než elektronický paprsek, je možné vědomí a vůli obcházet rychlými obrazy směřujícími přímo do podvědomí. Jednou ze základních metod manipulace s lidmi (Subliminal suggestion - podprahová sugesce) je zahalování slov či výtvarných prvků na pozadí celkového obrazu, v detailech, atd.

Tato metoda používá rovněž ilustraci, která je k nerozeznání od fotografie a osvědčila se zejména v reklamách na alkohol, protože komerční výtvarník umožňuje podsouvat falické a jiné znaky např. do kostek ledu, do hladiny nápoje atd. Např. firma Seagrans uvedla na trh reklamu na whisky Crown Royal. Reklama stála dvanáct a vydělala 400 milionů dolarů. Byla v ní skryta řada obrázkových podnětů, zejména křičící muž, sekera, odříznutý penis. Skrytá reklama na bázi takové techniky obvykle používá náměty, které jsou ve společnosti stále veřejným míněním málo akceptované - homosexualita, skupinový sex, násilí, smrt atd. Odborníci na reklamu zjistili, že právě taková tematika prodává zboží nejlépe.


Jacksonův poklopec

Když byl před časem analyzován videoklip Michaela Jacksona Beat it, odborníci přišli k šokujícímu závěru. Ve videoklipu vstoupí do místnosti, kde tančí Michael Jackson, agresivní mladíci a dva z nich začínají tančit imitaci na téma bitva s nožem. M. Jackson je zastavuje, bezprostředně na to oni odhazují nože a všichni tři při opakování refrénu Beat it tančí. Šokující na scénce je skutečnost, kterou lze zjistit při zpomaleném přehrávání klipu: pokaždé, když si tanečníci projdou rukama před rozkrokem, jejich ruce se při tomto pohybu dvakrát silně zachvějí. Analýza slova beat it odhalila slangový výraz pro masturbaci. Videoklip Valeria (Steve Winwood) obsahuje stejnou podprahovou sugesci. V jednom segmentu Winwood zpívá v pravé polovině obrazovky. V levé části na diváka nepostřehnutelně působí obrazy několika ďábelských postav, lebka se zkříženými hnáty a velká písmena SEX. Velmi brzy po premiéře klipu se stalo album s touto písní jedním z nejprodávanějších v USA.

Dříve než americký student odmaturuje, stráví před televizí více než 18 tisíc hodin ve srovnání s 12 tisíci hodinami strávenými ve škole a nad úkoly. Američan vidí nebo slyší více než tisíc reklam denně.

Aplikací různých psychomanipulačných technik si vládnoucí světová oligarchie demokracii "vylepšuje" podle svých představ. Lidé bezděčně přijímají názory, které nejsou jejich - a pak je prezentují jako své, ba dokonce jsou ochotni za ně někdy i zemřít. I taková je tvář úpadku anonymní světové demokracie 20. století.


Autor: Igor Karas
Zdroj: týdeník Změna, ročník VIII., Číslo 346|Autor: Redakce|Zdroj: rodobrana.org|9.12.2014|