První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Ekologie v NS

Hodně se poslední dobou hovoří o ekologii, vegetariánství (jakož i veganství) a příbuzných tématech, podívejme se tedy jak na to nahlíží H8edge – neboť právě tento pohled nás zajímá. Tento článek si neklade za cíl zcela beze zbytku vysvětlit uvedená témata, pouze nastíní naše postoje v dané oblasti a samozřejmě vše je otevřeno diskusi.

Tedy k vegetariánství/veganství: jak bylo řečeno v prvním článku tohoto blogu, jde o individuální přístup každého z nás. Je totiž sporné zda má či nemá člověk právo jíst maso. Pokud na stravu nahlížíme z hlediska zdravotního, dojdeme k tomu, že je bezmasá strava pro člověka lepší a zdravější. Všechny živiny obsažené v mase jsou v rostlinné stravě též a to v podobě mnohem příznivější pro lidské tělo. Maso se ve střevech lidského těla tráví mnohem déle než rostlinná strava což má za následek např. rakovinu tlustého střeva – případů rakoviny tlustého střeva kvůli přemíře masité stravy je více než 80 % z celkového počtu případů tohoto onemocnění. Lidské tělo je dokonce svou anatomií mnohem blíže býložravcům než masožravcům… faktů k této tématice z hlediska zdravotního je mnohem více samozřejmě – kdo chce, snadno je nalezne. Nás zajímá ideové hledisko věci. Nejsme jistě útlocitní fňukalové, abychom nesnesli pohled na mrtvé zvíře jako je tomu nezřídka u rudých veganů/vegetariánů. Co nám vadí je odporný masný průmysl, nahlížení na zvířata pouze jako na materiál určený ke zpracování. Obojí je samozřejmě jednoznačně negativní a chybný postoj. Masný průmysl je umožněn právě oním druhým předpokladem, který zvířata degraduje na průmyslový materiál. To, že je to náhled zcela nesmyslný snad nemusím nikterak rozebírat. Průmysl založený na vraždění živých tvorů tedy stojí na hliněných nohách přičemž jediné co jej stále drží nad vodou (a to vysoko nad vodou) je opět jen konzumní společnost – masa lidí, která si nechá vesele diktovat nesmysly. Proč je brainwash na lidi aplikován? V tomto případě jednoduše proto, že z toho kouká byznys pro zájmové skupiny (hádejte jaké skupiny). Zkrátka a dobře masný průmysl je nedílnou součástí kapitalistického systému. Je tvořen pouze pro peníze a jeho jednotlivá lobby se snaží zakrýt (jak už to tak bývá i u jiných odvětví) skutečné dopady nejen na člověka samotného (nemoci, obezita atd.), ale i na samotnou Zemi jako takovou a tím se dostáváme k dalšímu bodu: ekologie.

Na ekologii mnozí z nás aktivistů naneštěstí koukají přes prsty a odhazují toto téma jako vynález a projev rudých, popř. zelenorudých spolků. Je veliká škoda, že tomu tak je. Kladný postoj vůči ekologii totiž opět pramení v naší ideologii – kdo toto nevidí, nechť se vzdělává o to urputněji. Všichni uznáváme 14 slov, chceme je naplnit a proto se snažíme prosadit své ideje. Podmínkou naší budoucnosti je však kromě stadia destrukce stávajících (ne)pořádků také prvek tvořivý a tento prvek v konečném důsledku zcela převažuje nad oním destruktivním. Že svět chceme čistý neznamená pouze čistý rasově a ideově. Znamená to též, že svým potomkům předáme Zemi nevydrancovanou, nezdevastovanou a života schopnou. K tomu, aby generace Árijských lidí po nás žily lépe než my, musíme MY přijmout taková opatření, která jim do ruky dají krajinu krásnou a zdravou. Takovým opatřením je v kostce řečeno přijetí principů TRVALE UDRŽITELNÉHO života čili života co nejméně zatěžujícího přírodu a životní prostředí… Opět můžeme poukázat na nynější stav věci, kdy je drancování přírody a omlouvání zcela neekologické výroby ruku v ruce s ovlivňováním širokých mas lidí směrem k apatii a konzumu (s čímž souvisí i profanování a zesměšňování veškerých ekologických aktivit právě rudozelenými spolky) konáno ve znamení vysokých výdělků židovskými kruhy, které se zajímají pouze o sebe, zatímco gójové jsou nástroji těchto výdělků (zde je zřetelná paralela mezi jejich náhledem na nás a nám implantovaným náhledem na zvířata).

Nacionální socialismus mimo jiné směřoval a směřovat musí k soběstačnosti a venkovskému (lidovému) životu. Proto je zde požadavek na lebensraum, životní prostor dostatečně velký pro bílého člověka. To se týká také ekonomické sféry věci. Pro nasycení Árijce je potřeba dostatečně velké pole. Zvýšení produkce potravin dovoluje zvětšování populace. Zde lze poukázat na jednu skutečnost – zvýšit produkci na polích lze též tím, že bude plošně omezena konzumace masa – plocha polí určena nyní pro vzrůst krmných potravin pro dobytek se uvolní pro pěstování plodin určených člověku. S určitou nadsázkou lze říci, že plocha jež dokáže vykrmit jednu krávu (jejíž maso nasytí přibližně 15 lidí), dokáže nasytit 120 lidí – další argument pro bezmasou stravu. Tento fakt si dnešní kapitalisté dobře uvědomují a vědí, že je pro ně hrozbou – nikdy nedovolí likvidaci masného průmyslu neb z toho nekouká pořádný výdělek. Židu se hodí, abychom žili v ohromných městech a byli zcela závislí na dodávkách potravy – v tom je velká páka jeho výdělků. Jsme mu nebezpeční nejen rasovým uvědoměním, ale i tím, že propagujeme lidový život – města menší, venkov zcela soběstačný – to je stav, k němuž musíme směřovat. V něm není místo pro nezdravý a destruktivní život – pouze v takové společnosti předáme svým dětem svět důstojný a čistý.

Jen to je podmínka pro budoucnost Árijské rasy!


|Autor: Redakce| Zdroj: h8edgereich.wordpress.com