První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

H8core a nacionální socialismus

Hudba je s námi, H8edge, úzce spjata a proto článků či rozhovorů na toto téma není nikdy dost (notabene bavit se o hudbě je velice zajímavé a zábavné). Proto přinášíme další text na toto téma v němž je rozebírána úloha především H8 core pro nás, přičemž se samozřejmě dá mnoho z toho vztáhnout na NS hudbu všeobecně.

Existují různé přístupy k hudbě, někdo hudbu posuzuje pouze a jedině na základě líbivosti, jiní jsou s hudbou spjati svým životem a hudba tak pro ně znamená více než zvukové vlny. Kolem každé hudby existuje nějaké prostředí, kde žije. Nezabývejme se nyní jednotlivými kulturami a „kulturami“, které na světě jsou kolem každého hudebního stylu. Tento text se zabývá úlohou a důležitostí hudby v našem prostředí, prostředí H8edge.

Všem nám je jasné (doufejme), že hudba není zdaleka o pouhé líbivosti (na tomto chybném přístupu je založena celá popkultura, šířená mainstreamem). Víme, že je nositelem myšlenek, že je silným nástrojem v šíření oněch myšlenek a je jedním z mnoha projevů té které subkultury. Z tohoto pohledu je jasné co pro nás hudba znamená. Jsme spojeni krví, ideou a bojem a právě naše hudba toto vyjadřuje. Je dalším pojítkem mezi námi.

Podíváme-li se na mainstreamovou muziku, neuvidíme nic než prázdné pozlátko: pozérské „celebrity“ zpívající procítěně na zcela prázdná témata, přičemž za důkaz neupřímnosti jejich myšlení lze považovat fakt, že na své tvorbě vydělávají těžké peníze pro svůj luxusní život. Židovské zájmové skupiny stojící za showbyznysem nám neustále předkládají usměvavé tváře plastických žen a mužů, které zpívají o lásce (což činili i jejich předchůdci již celá desetiletí před nimi) a sexu, případně, pokud si konzument řekne, že chce mít drsnou image, jsou k disposici drsné kapely téměř všeho druhu: je zde punkrock, emo, hard core, mnohé odnože metalu atp. Mainstream zkrátka má své exponenty v různých subkulturách a vytahuje z nich vše, co lze dobře prodat – pak konzument dostává širokou paletu zboží z níž může vybírat. Myšlenky se samozřejmě vytratily zcela.

A zde je právě naše výhoda – my jsme jediní, kteří jsou svými postoji a názory natolik nepřijatelní ve většinové (rozuměj obelhané, zaslepené..) společnosti, že k nám židé své exponenty nepošlou – není co nám vzít aby to mohli prodat. Tento stav nás do jisté míry izoluje a my za to můžeme být svým způsobem rádi. Kdybychom se necítili nadřazeni dnešnímu světu, kdybychom byli s nynějším stavem společnosti spokojeni – nepotřebovali bychom svou subkulturu, své ideje a svou hudbu. Situace je však jiná – jsme v době, kdy není místo pro úsměvy a radostné skotačení. Je prováděna genocida bílé rasy a my proti tomu bojujeme. H8core nás spojuje myšlenkou, agresí a krásou. Myšlenky NS jsou nám svaté a logicky jsou v naší hudbě obsaženy (více či méně otevřeně pochopitelně), agresivní je H8core z toho důvodu, že naše zkušenosti se světem v nás vyvolávají vztek a zlost a v neposlední řadě i touhu po změně a alternativě, krásná je naše hudba nejen výrazem (to je totiž věcí vkusu), ale především svou úlohou pro nás.

Jsme-li na koncertě, cítíme se mezi svými dobře – každý z nás to zná a je to pocit sounáležitosti v praxi. Je skvělé hovořit o hudbě s kamarády, vzájemně si hudbu doporučovat a žít jí. A teď si představte, že nám ji někdo vykrade a zprzní – vhodí šedé mase, která se chce jen cítit drsně – není potřeba cítit hudbu hlouběji, stejně je tu jen pro image – názory v hudbě? K čemu? Doufejme, že se nedožijeme takových chvil!

Musíme si svou hudbu chránit – nemáme ji proto, aby přesvědčovala nevědoucí a slepé nutila prohlédnout. H8 core je pro nás – spojuje nás a my si jej musíme chránit a střežit. Je jednou ze součástí ideové „výchovy“. Máme knihy, máme net… a máme svou hudbu.

Nacionální socialista dnešních dnů si nemůže dovolit k hudbě přistupovat jako ke zboží – koupit, užít, vyhodit. Stejně jako si musíme chránit naše ideje, je nutno chránit si i nositele idejí a hudba je nositelem významným.

|Autor: Redakce| Zdroj: h8edgereich.wordpress.com