První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Razie v německém Porýní

Domovní prohlídky a zatýkání ve čtyřech spolkových zemích byly zahájeny v 6 hodin ráno a nasazeno bylo podle policejních informací předaných tisku 300 policistů, k dozoru nad akcí zaměřenou na protistátní skupinu nechyběl ani vrtulník. Významným cílem razie bylo také nacionální centrum v lázeňském městě Bad Neuenahr, kterou vlastní a provozují svobodné nacionální síly. V domě se pořádají již dva roky nejrůznější kulturní akce a slouží jako centrum. Dům obsadili zakuklenci a odváželi počítače a krabice osobních věcí obyvatel.

Zátah nařídila prokuratura v Koblenzi, která jak bývá zvykem, ihned po ukončení akce uspořádala tiskovou konferenci. Na ní ukázali dva státní zástupci novinářům kořist z 34 domovních prohlídek: dvě baseballové pálky, jednu malou vlaječku se svastikou, kytaru, neznámou knihu vydanou pravděpodobně za druhé světové války a plynovou pistoli. Dosti žalostný důkaz protistátní činnosti nacionálního disentu. Oba státní zástupci byli na tiskové konferenci zarážejícím způsobem nervózní a přečetli připravená prohlášení. Hans-Peter Gandner v něm označil  Aktionsbüro Mittelrhein za „pravicově extremistickou skupinu“ vyvíjející protiústavní činnost.  Jeho kumpán státní zástupce Walter Schmengler doplnil zdůvodnění zatýkání o „Anti-Antifa činnost zatčených“, která spočívala ve „shromažďování informacím o tzv. levicové scéně“.

Státní zástupci tak veřejně prokázali dvojí metr uplatňovaný státními orgány nejen v Německu, ale po celé Evropě. Zatímco je monitoring nacionálních aktivit a zveřejňování osobních údajů aktivistů svobodných nacionálních sil tolerováno, podporováno a vítáno provládní politickou scénou, podobná činnost nacionálního disentu je trestně postihována.

Policie provedla celkem 34 domovních prohlídek a zatkla 24 osob. Obvinění čítají organizaci Anti-Antifa aktivit, přes konfrontaci s prosystémovými násilníky v Drážďanech v roce 2011 (je zarážející, proč padá obvinění více než po roce po údajných násilnostech) a podíl na opozičních politických aktivitách.

Podle tvrzení prokuratury byla akce výsledkem 2 let příprav. Vše spíše ale nasvědčuje tomu, že počet akcí Aktionsbüro Mittelrhein vzrostl natolik, že se ho státní moc pokusila destabilizovat a oslabit. Nepříjemný pro okupační režim byl např. smuteční pochod v Remagenu pořádaný od roku 2010.  Policejní razie byla termínově dobře koordinována s místními prostátními skupinami sdruženými pod hlavičkou Antifa, které pořádají 24.března 2012 před  „hnědým domem“ v Bad Neuenahr na adrese Weinbergstraße 17 demonstraci. Antifašisté si dlouho stěžovali, že svobodné nacionální síly operující mezi Bonnem a Koblenzí se od roku 2009 zkonsolidovaly a pořádají pravidelné pochody a opoziční akce. Policie tak podle politického zadání vyslyšela jejich prosby.

Aktionsbüro Mittelrhein odpovědělo na teror okupačních orgánů heslem „Jsme jedna fronta – uvnitř i navenek!“

Solidaritu s národními politickými vězni! Svobodu kamarádům z Porýní!|Autor: Redakce|Zdroj: odpor.info|15.03.2012|