První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Report: Pietní pochod v Chemnitzu - 5.3.2012

Přes snahu úřadů pod politickým tlakem akci zakázat ji nakonec povolil soud a nacionalisté se sešli v 18 hodin na místním nádraží. Shromaždiště bylo uzavřeno policejními zátarasy a nechyběl ani vrtulník. Akce byla uspořádána ve spolupráci s místní NPD, která má ve městě silnou pozici a zasedá na radnici. Stejně tak nebývale pevně jsou ve městě integrovány svobodné nacionální síly, které provozují několik kulturních center ve vlastních nemovitostech a obchod PC-Records známého aktivisty Yvese Rahmela.

Demonstraci zahájil saský aktivista Sven Willhardt projevem, ve kterém vzpomněl na starou tvář historického města, která byla ztracena spojeneckým bombardováním. Co nezničily bomby osvoboditelů v roce 1945, dokonala genocidní politika okupantů poté.

Město Chemnitz utrpělo v minulém století několik velkých úderů. Na jaře 5. března 1945 povraždily spojenecké bombardéry 5000 obyvatel později pohřbených do masových hrobů a město téměř srovnaly se zemí, v ohnivém pekle zahynuly stovky žen a děti. Po válce bylo město (český název Kamenice) přejmenováno sovětskými okupanty na Karl-Marx-Stadt. Po vytlačení sovětských okupantů a příchodu okupantů anglo-amerických po zániku NDR, bylo město vyplundrováno ekonomicky, mnoho lidí ztratilo práci, továrny byly uzavřeny a vládnoucí „demokraté“ udělali z Chemnitzu vyhasínající město s vysokou nezaměstnaností a sociálními nepokoji. Město má mizivou porodnost a představuje příklad programu demokratické vládního genocidy evropských národů.

Krátce po 19. hodině se vydal průvod asi 400 kamarádů se zažehnutými pochodněmi a za zvuků smuteční hudby do pohybu. Na rozdíl od nedávného pochodu v Drážďanech, kde proběhl jen po zkrácené trase, prošli nacionální aktivisté po celé trase průvodu. Transparenty nesly jména zničených měst anglo-americkými nálety a hesla jako „Už bylo vše zapomenuto?“, „Oběti byly naše rodiny“ nebo „Spojenecký bombový teror proti Chemnitzu = plánovaná masová vražda na bezbranných civilistech“.

Jako poslední promluvil drážďanský aktivista Maik Muller. Odsoudil vyzvihování údajných německých válečných zločinů a trivializaci zavraždění stovek tisíců saských obětí spojeneckého bombardování. Zmínil také nelidskou a záludnou propagandu vládních demokratů, kteří aktivně brání pokojným pietám a vraždění bezbranných lidí popírají.

Akce byla ukončena po 21. hodině na jižním nádraží ve městě. Část aktivistů se poté přesunula do místního komunitního centra nacionálních sil, kde je provozován klub.

Nezapomínejme na zapomenuté oběti druhé světové války jen proto, že stály na straně poražených a postavme se na ODPOR bagatelizování spojeneckých válečných zločinů. Vzpomeňme na bombardování Prahy, Plzně, Ústí a dalších českých měst – obětí zde bylo mnohem více než v komunistickou a neokomunistickou propagandou neustále omílaných Lidicích. Spojenecké bomby si nevybíraly a zabíjely české ženy s dětmi po stovkách.

Erinnerung verplichtet – Vzpomínka je povinností!|Autor: Redakce|Zdroj: odpor.info|15.03.2012|